Printtaa tämä artikkeli Printtaa tämä artikkeli

 


Kilpailu- ja kuluttajavirasto tukee

kansalaisaloitetta

 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto netissä

Pahasti teknisestä kehityksestä jälkeen jäänyttä lainsäädäntöä yritetään nyt korjata. ”Järkeä tekijänoikeuslakiin” kansalaisaloite on edennyt eduskuntaan lausuntokäsittelyyn asti. Lausuntoja on pyytänyt sivistystyövaliokunta.  Samaan aikaan on lain käsittelystä valitettu oikeuskanslerille.

 

Neptunetissä on käsitelty asiaa aikaisemmin silloin kun kansalaisaloitteeseen vasta kerättiin nimiä.  Artikkeli on luettavissa -> täällä. Nyt on Kilpailu- ja kuluttajavirasto ottanut myönteisen kannan aloitteeseen ja sen esityksiin.  Tukevia lausuntoja todella tarvitaankin, sillä monopolistisessa asemassa olevat tekijänoikeusorganisaatiot eivät ole innostuneita tekijänoikeuslakien muuttamisesta.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto kannattaa pääosin kansalaisaloitetta.  Yksi tärkeimmistä on yksityisen kopioimisen ns. laillisen lähteen kriteerin poistaminen.  Yksityisen kopioinnin pitäisi olla mahdollista riippumatta sen lähteestä. Lähteestä on netissä mahdotonta tietää onko sillä lupa jakeluun vai ei.  Muutos palauttaa lain ennen sen muutosta 821/2005 olevaan tilaan.  Esim. Hollannissa on päädytty samantapaiseen lain selkeyttämiseen ja kokemukset ovat hyvät.

KKVn lausunto kokonaisuudessaan on -> täällä.  Siinä todetaan mm. että ”tekijänoikeuslain legitimiteetin ja kuluttajien näkökulmasta valvontaresurssit tulee kohdistaa yksityishenkilöiden ja kotitalouksien valvonnan sijaan laajamittaisen kaupallisen piratismin torjuntaan”.  Tärkeä on ehdotus, että tekijänoikeusrikoksen tunnusmerkistöön palautettaisiin takaisin vaatimus kopioinnin kaupallisesta tarkoitusperästä. Valvontaresursseja ei saisi kohdistaa yksittäisten ihmisten jahtaamiseen.

 

Ei vielä ruusutarhaa mutta kukkia kasvamaan

Lausunto sen enempää kuin Järkeä tekijänoikeuslakiin -kansalaisaloite ovat kipeästi kaivattu hätäkorjaus näihin asioihin.  Se olisi kuitenkin ensimmäinen konkreettinen askel kohti tekijänoikeuslainsäädännön laajamittaisempaa nykyaikaistamista.  Edelleenkin – vaikka kansalaisaloite pitkälle toteutettaisiin – ollaan vielä syvällä nykyisen teknisen kehityksen mukana tulleesta käytännön ja lainsäädännön välisessä ryteikössä.

Piratismi on toki piratismia ja siitä kärsivät monet osapuolet.  Sen ja nyt tavoiteltavan laillisen kopioimisen väliin jää kuitenkin mahtavan suuria alueita, jotka tulisi kartoittaa ja säätää niiden käyttöä.  Meillä Suomessa tarkistukset tekee hyvin mutkikkaaksi jopa viranomaisoikeuksineen varustetut tekijänoikeusorganisaatiot.  Mutta jos vaikka aika opettaa…

 

Lain valmistelun salaamisesta valituksia oikeuskanslerille

Tekijänoikeuslain muutokset ovat tuulinen ellei peräti myrskyinen paikka.  Jo heti valmistelun alkuun on tehty kanteluita oikeuskanslerille.  Valittajia ovat kansalaisjärjestö Avoin ministeriö ry, joka kantelee opetus- ja kulttuuriministerön tekijänoikeusykskön toiminnasta. Myös Electronic Frontier Finland on jättänyt omansa.  Avoimen ministeriön valitus on kokonaisuudessaan -> täällä.  EFF puolestaan katsoo, että sitä olisi pitänyt kuulla tavallisten verkkoa käyttävien kansalaisten edustajana.

Valituksen mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö salasi lain valmistelun julkisuuslain vastaisesti eikä noudattanut valtioneuvoston periaatepäätöksellä vahvistamia ohjeita lainvalmistelussa kuulemisesta. Laista ei annettu lopullista luonnosversiota järjestöjen ja kansalaisten nähtäväksi.

Lakia valmistelevat viranomaiset osaavat varmasti käyttää tietokonetta.  Mutta heillä ei ole käsitystä tieto- ja viestintätekniikan kehityksestä ja sen tulevaisuudesta.  Tätä taustaa vasten täytyy ihmetellä, että lakia yritetään muokata salaa.  Vai onko tämä juuri syy salaamiseen?

 

Lisäys 9.10.14:

Järkeä tekijänoikeuslakiin -kansalaisaloite on

hylätty eduskunnan sivistysvaliokunnassa

 

Valiokunta on hylännyt aloitteen eikä hyväksy tekijänoikeuslakiin mitään aloitteessa esitettyjä osittaisiakaan muutoksia.  Että sen pituinen se.  Eletään tosiaan Suomessa!

Tarkemmin MPCn uutisessa -> täällä

 

 

Linkit

Kilpailu- ja kuluttajaviraston lausunto Järkeä tekijänoikeuslakiin kansalaisaloitteesta

Valitus oikeuskanslerille lain valmistelusta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Avoimen ministeriön valitus oikeuskanslerille


Asiaan liittyvää

Tekijänoikeuslaki jäänyt jälkeen teknisestä kehityksestä

 

 

 

 

Tagit:

Jätä kommentti

Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>