Resoluutio

Printtaa tämä artikkeli Printtaa tämä artikkeli

 

Resoluutio eli kuvatarkkuus eri muodoissaan

 

 

 

Neptunetissä on perinteisesti seurattu tietokoneen näyttöjen resoluutioiden muutoksia ja kehitystä. Nyt on tullut taas aika päivittää nämä tiedot maailman ja Suomen osalta. Mutta mitä resoluutio tarkalleen on ja missä kuvatarkkuuksia tarvitaan? Mitä ovat eri välineiden resoluutioon liittyvät monet termit ja yksiköt. Tässä tietopaketti resoluutiosta sekä uudet tiedot niiden yleisyydestä näytöissä.

 

 

Resoluutiota on kaksi päätyyppiä: Kuvien resoluutio sekä näyttöjen resoluutio. Kummassakin tapauksessa on kyse kuvatarkkuudesta, miten paljon pikseleitä on nähtävissä. Lisäksi näytöissä kuvan laatuun ja tarkkuuteen vaikuttava tekijä on näytön koko. Sama resoluutio vaikuttaa pienemmällä näytöllä tarkemmalta kuin suurella. Siksi suurempiin näyttöihin tarvitaan korkeampi resoluutio hyvää kuvanlaatua varten.

Valokuvauksessa, videoissa ja kameroiden ominaisuuksissa on resoluutio oleellinen asia. Suurempi resoluutio merkitsee parempia ja terävämpiä kuvia.

 

Resoluutioon liittyvä terminologia ja yksiköt

Kuvatarkkuuteen liittyy oma terminologiansa ja siihen kuuluvat myös erilaiset mittayksiköt. Mitä ovat esim. PPI, DPI, Full HD, 1080p tai kuvasuhde 16:9?

 

PPI (pixels per inch)

Näytöissä ja digikuvissa kuvatarkkuus ilmoitetaan yleensä pikselien määrän osoittavana PPI yksikkönä. Mitä korkeampi PPI niin sitä enemmän pikseleitä ja terävämpi kuva. Vastaavasti esim. kuvatiedoston koko kasvaa. Digikuvien koko on eri asia, mutta sekin on tekemisissä kuvien tarkkuuden kanssa, tarkemmin täällä → Digikuvien koko ja sen säätäminen.

 

DPI (dots per inch)

Tulostimien kohdalla on vastaavasti kuvapisteiden määrän osoittava yksikkö DPI. Kuvapisteet ovat sitä pienemmät ja kuva terävämpi mitä suurempi on DPI. Tulostimen laatu (ja hinta) riippuu merkittävästi siitä, miten korkealla DPI:llä se pystyy tulostamaan.

Mitä suurempi resoluutio on sitä enemmän yksityiskohtia kuva sisältää, samalla tiedostokoko kasvaa. Netissä näkyvien verkkokuvien tiedostokoko pyritään muuttamaan mahdollisimman pieneksi optimoimalla kuva eli valitsemalla kuvalle sopiva formaatti (yleensä gif- tai jpg) sekä pakkaamalla kuvaa riittävästi, mutta ei liikaa.

Näyttökuvien yksikkönä käytetään pikseliä (tai pistettä), painokuvissa milli- tai senttimetriä.

 

Digitaalisessa äänessä

voidaan myös käyttää termiä resoluutio. Se kertoo bittien määrästä tallenteessa. Mitä enemmän bittejä sitä laadukkaampi ääni.

 

Resoluutio

on siis pikselien määrä näytössä; määrä vaakasuunnassa x määrä pystysuunnassa. Se ilmaistaan laitteista ja kohteista riippuen seuraavin tavoin:

High Definition (HD), 720p       1280×720

Full HD, 1080p                           1920×1080

2K, Quard HD, 1440p                2560×1440

4K, Ultra HD (UHD)                   3840×2160

8K                                              7680×4320

Näytöt tukevat myös muita resoluutioita kuin suurinta mahdollista.

Voidaan verrata kahta näyttöä, joilla on sama resoluutio, mutta erilainen koko. Tai sama koko, mutta erilainen resoluutio. Silloin PPI:nä kerrottu pikselitiheys on tärkeä mittari. Suuri resoluutio suurella näytöllä voi olla hyvä. Se ei välttämättä ole paras mahdollinen pienemmällä ruudulla. Kohteet ja tekstit voivat näyttää silloin liian pieniltä. Näytön skaalausta voidaan kyllä säätää Windowsissa: Asetukset – Järjestelmä – Näyttö.

Näytön skaalaus Windowsisssa.  Klikkaa kuva näkymään.

 

 

 

 

 

Televisioiden näytön tarkkuudesta tarkemmin TVn osto-oppaassa täällä -> Television ostajan opas – uusien televisioiden tekniikka.

 

Kuvasuhde (aspect ratio)

Kuvasuhde määrittää kuvan muodon, joten sekin liittyy tavallaan myös resoluutioon. Kuitenkin kaikissa näytöissä kannettavia myöten on nykyisin kuvasuhde 16:9. Koska se on eri laitteissa sama, se ei ole oleellinen vertailuyksikkö tässä yhteydessä.

 

Mitkä ovat yleisimmät tietokonenäyttöjen resoluutiot

Siitä kertovat parhaiten tässä olevat graafit. Kannettavissa ja vanhoissa laitteissa on alhaisimmat resoluutiot. Klikkaa nämäkin kuvat näkymään.

 

 

 

 

 

 

Kuvaryhmässä vasemmalla on tietokonenäyttöjen yleisimmät resoluutiot maailmassa. Seuraavassa kuvassa on resoluutioiden tilanne Suomessa. Huomataan, että eroja ei kovin paljon ole, mutta kuitenkin jotakin. Kaikkialla on yleisin käytössä oleva resoluutio 1920×1080. Maailmalla sen osuus on 22,6 % ja meillä vielä suurempi 26,5%. Maailmalla on toisena 1366×765, joka on meillä kokenut laskun ja on nyt tosin vielä kolmantena 12% osuudellaan. Osuus näyttää edelleen laskevan tämän graafin päivittyessä. Maailmantilaston kolmas 1536×864 on meillä toisena 12,7% osuudellaan.

Näyttää siltä, että graafit päivittyvät koko ajan. Kolmantena oikealla on resoluutioiden kehitys Suomessa. Sen merkittävin muuttuja on jo mainittu 1366×765. Se oli päivittynyt tässä graafissa kuvakaappauksen (17.8.23) aikaan n. 7% osuuteen, eli huonompaan kuin pylväsgraafilla esitettynä.

 

Resoluution päivittäminen

Jos tietokoneen näytössäsi – huomaa, siis tietokoneen näytössä – on 1680 x 1050 tai alhaisempi resoluutio, saattaa olla ajankohtaista päivittää näyttö. Toki resoluutio ei ole ainoa näytön päivittämisen tavoitteita, mutta keskeinen kuitenkin. Korkeamman resoluutio näytöissä on muitakin uudempia ominaisuuksia ja näkymät paranevat selvästi.

Resoluution valinta Windowsissa.

Windows koneessa saa esille näytön resoluution ja sen valintamahdollisuudet klikkaamalla hiiren oikealla työpöytää – Näytön asetukset – Näytön tarkkuus. Tai Asetukset – Järjestelmä – Näyttö – Näytön asetukset.

 

 

 

 

Näistä lisää tietoja

Resoluution perusteellinen englanninkielinen kuvaus Wikipedia

 

Mikä on tietokoneeni kokoonpano

 

Näytön kalibrointi

 

Näytönohjaimen ylläpito ja päivitys

 

Tietokoneen näyttö – ominaisuudet ja valinta

 Tagit: , , , , , ,