Skannerit

Printtaa tämä artikkeli Printtaa tämä artikkeli

 

 

Millaisen skannerin tarvitsen

 

 

Skannereita on monenlaiseen käyttöön. Niitä on useita perustyyppejä jo pelkästään kotien ja pientoimistojen käyttöön. Skanneri voi olla monikäyttöinen, useaan eri tehtävään. Tai sillä voi olla vain yksi tehtävä. Sillä voi kopioida, tehdä painotuotteita, digitoida kuvia, negatiiveja ja dioja. Tieto skannereista auttaa valitsemaan omaan käyttöön sopivimman.

 

 

 

 

Skannereiden  perustyypit eivät vielä ratkaise kovinkaan tarkasti, millaisen skannerin tarvitsemme. Niistä on kuitenkin aloitettava ja samalla eri skannereiden terminologiasta. Lähteestä riippuen perustyypeiksi määritellään esim.

Tasoskannerit

Arkkiskannerit

Filmiskannerit

Kädessä pidettävät sekä kannettavat skannerit

Joukosta puuttuu yleensä se skannerityyppi, joka on kotikäytössä aivan yleinen; tulostinskanneri, jota sanotaan myös monitoimitulostimeksi. Se myös kopioi. On ymmärrettävää, että sitä ei erikseen mainita, koska se on kuitenkin yksi versio tasoskannerien pääryhmästä. Kotikäytössä ja pienissä toimistoissa monikäyttöiset tasoskannerit ovat yleisiä.

 

Tasoskannerit

Niissä skannattava kohde asetetaan lasilevyn päälle. Siihen voi laittaa asiakirjoja, kuvia, lehtiä ja kirjojakin. Tasoskannerilla voi yhtä helposti kopioida. Tarkkuus riippuu laitteesta. Parhaimmillaan tasoskannerilla voi digitoida paperivalokuvia ja jopa negatiiveja ja dioja, jolloin tarvitaan suurta resoluutiotarkkuutta. Tasoskannerissa pidettään 300 dpi minimimääränä valokuvien tulostukselle. Kuva- ja väritarkkuuksiin palataan jäljempänä tarkemmin.

 

 

 

 

 

 

Tässä kuvat tasoskannerin päätyypeistä. Klikkaa kuvat näkymään. Vasemmalla yleinen tulostin- eli monitoimiskanneri. Keskellä on esimerkki tasoskannereista. Oikealla arkkiskanneri, joka voidaan ryhmitellä myös kannettaviin ja kädessä pidettäviin skannerien perustyyppiin.

 

Monitoimiskanneri

on siis perustyypiltään tasoskanneri. Ominaisuudet ja tulostustarkkuus riippuu laitteesta. Kuten nimi osittaa tämä laitetyyppi on monitoiminen ja erittäin kätevä kodin tehtäviin. Monet niistä soveltuvat myös langattomaan käyttöön. Toisaalta monitoimisuus merkitsee sitä, että erikoistehtäviin löytyy markkinoilta parempia vaihtoehtoja.

Monitoimiskanneri tarvitsee hiukan pöytätilaa, josta on tietolaitteiden luona aina puutetta. Niillä on levyttä, syvyyttä ja korkeutta. Tilan käytön kannalta sitä vähiten tarvitsevat kannetavat arkkiskannerit. Arkkisyöttöisten skannerien materiaalin rajoitukset ovat vain suuremmat.

Tasoskannerien

perustyyppiin kuuluu skannereita tavallisia tehtäviä ja toisia myös erikoistehtäviä varten. Vastaavasti niiden tarjoama tarkkuus, ominaisuudet ja hinta voi olla varsin erilainen. Yleisimmät laitteet koti- ja pientoimistokäyttöön tarkoitetut laitteet tarjoavat normaalit perusominaisuudet; ne skannaavat A4 kokoisdia asiakirjoja sekä lehtiä, kirjojen sivuja ja paperivalokuvia. Oleellinen ero monitoimiskanneriin nähden on, että näiden yhteydessä tarvitaan erillinen tulostin (ellei nyt skannata pelkästään tiedostoon).

Vaativimmat mallit käyttävät lisävarusteita ja skannaavat myös dioja sekä negatiiveja. Ääripäässä ovat sitten ammattimaiseen työhön tarkoitetut yleensä suuren kokojen tasoskannerit.

Arkkiskannerit

tarvitsevat vähemmän tilaa ja ovat siirrettäviä. Niistä on hyötyä matkoilla kannetavien yhteydessä. Skannattava materiaali on tasoskannereihin verrattuna rajoittua. Hinnaltaan ne ovat halvempia kuin tasoskannerit. Näitäkin on ominaisuuksiltaan ja tarkkuudeltaan erilaisia. Arkkiskannerit kuuluvat kädessä pidettävien ja kannettavien skannerien pääryhmään.

Filmiskannereita

on useampaa eri tyyppiä. Laitteita on sekä kotikäyttöön sopivia että vaativia ammattikäytön välineitä. Kannattaa muistaa, että yhtenä vaihtoehtona on käyttää sellaisia tasoskannereita, jotka myös pystyvät skannaamaan filmimateriaaleja. Kotikäyttöön ovat suosittuja negatiivi-, valokuva ja diaskannerimallit. Yllättävää on, että monipuolisten filmiskannerien hinnat eivät ole mitenkään korkeita verrattuna muihin skannerityyppeihin. Hintavertailuja saa esim. Vertaa.fi sivustolta → Filmiskannereita.  Ryhmään kuluu myös valokuvaskannereita.

Todettakoon tässä yhteydessä, että pienimuotoisesti saa valokuvia skannattua myös puhelimella. Tarkemmin täällä -> Vanhojen valokuvien digitointi puhelimella.Skannerien tarkkuus ja värisyvyys

Kotikäyttöön sopivien laiteiden mukana tulee yleensä skanneriin ohjelmisto. Sitä käytettäessä joudutaan tekemisiin skannaustarkkuuden kanssa. Niissä on oletusarvon lisäksi valittavissa erilaisia kuvatarkkuuksia. Skannerien yhteydessä niitä ilmaistaan kahdella eri tavalla:

Erottelukyky

kerrotaan kuvapisteinä, pikseleinä, tuumaa kohden (dots per inch). Skannerien yleinen erottelukyky on 300 dpi. Huomaa, että tarvittaessa erottelukyvyn saa usein säädöllä suuremmaksi. 300 dpi on jo ihan hyvä arvo asiakirjoja varten. Sitä voi verrata esim. tietokoneen näytön arvoihin 72 ja 96 dpi. Tulostimissa ovat yleisiä taas 300, 600 ja 1200 dpi. Mitä emmän tarkempien kuvien suuntaan mennään, sitä parempi tulos saavutetaan suuremmalla erottelukyvyllä. Myös tulostuksen koko vaikuttaa tarvittavaan erottelukykyyn; suurempi koko tarvitsee paremman erottelukyvyn.

Kuvan muodostavien pikselien määrä

eli optinen tarkkuus on toinen resoluution ilmentymä. Tämä ilmaistaan tietokoneiden näytöistä tutulla tavalla pikselien määrä vaakasuunnassa × pikselien määrä pystysuunnassa, esim. 2 400 x 2 400 dpi tai 4800 x 1200 dpi.

 

Värisyvyys

Skannerien teknisissä tiedoissa mainitaan yleensä myös laitteen tarjoama värisyvyys.  Se on väritarkkuus, jolla värejä tallennetaan. Tämä ei ole resoluution tapaan käyttäjän säädettävissä oleva arvo vaan rakenteellisesti laitteeseen kuuluva. Skannerien värisyvyydet ovat niiden käyttöön hyvin riittävät. Vasta erikoistarkoituksiin valokuvaajat, suunnittelijat jne. voivat tarvita tavallista korkeampia värisyvyyksiä. Vastaavasti värisyvyyden lisääminen on selvä kustannuskysymys. Lisäksi sen lisäämisen hyöty ei ole selkeä ja valmistajien mittaustavat erilaisia.

 

Muita ominaisuuksia

Skannerien nopeus

tuodaan usein esille niiden yhteydessä. Teknisissä tiedoissa on esim. esikatselunopeus ja skannausnopeudet madollisesti erilaisilla materiaaleilla. Nopeudella ei yleensä ole kotikäytössä suurta merkitystä, usein se noudattaa laitteen hintatasoa.

Skannaus suoraa pilveen

on eräiden skannerien perusominaisuuksia.

 

Skannerien ohjelmistot

Laitteiden mukana tulee yleensä myös sen tarvitsema ohjelmisto. Mukana voi saada myös muita apuohjelmia kuten kuvankäsittelyohjelman. Skanneriohjelmat ovat laitteesta ja -merkistä riippuen hyvin erilaisia, mutta kaikki pyrkivät pitkälle automatisoituun toimintaan ja helppokäyttöisyyteen. Tässä kuvia selventämään millaisia säätöjä laitteet ja niiden ohjelmistot tarjoavat. Nämä ovat ainoastaan suuntaa antavia, sillä eri ohjelmilla ja laitteilla ne ovat erilaisia.

 

Ensiksi kuva tasoskannerin ulkoisista painikkeista sekä vaihtoehtoisesta tietokoneen ruuduille tulevasta toimintojen valitsimesta. Seuraavassa kuvassa monitoimiskannerin skannauksen valinta.

 

 

 

Kuvamateriaalin digitointi skannerilla

Neptunetissä on jo aikaisemmin julkaistu artikkeli, jossa kerrotaan kuvamateriaalien digitoimisesta tasoskannerilla. Se on luettavissa → täällä.

 

 

Näistä on myös hyvä tietää

Tulostimen värien kalibrointi

 

Mistä ja miten saa tietoja kuvista – EXIF-tiedot

 

Miten tehdä kuvista diaohjelma

 

Kuvakaappaukset – Miten käyttää ja hallinnoida PrintScreenejä

 

Resoluutio eli kuvatarkkuus eri muodoissaan

 

 

 

 

Tagit: , , , , ,