Printtaa tämä artikkeli Printtaa tämä artikkeli

 


Kilpailu- ja kuluttajavirasto tukee

kansalaisaloitetta

 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto netissä

Pahasti teknisestä kehityksestä jälkeen jäänyttä lainsäädäntöä yritetään nyt korjata. ”Järkeä tekijänoikeuslakiin” kansalaisaloite on edennyt eduskuntaan lausuntokäsittelyyn asti. Lausuntoja on pyytänyt sivistystyövaliokunta.  Samaan aikaan on lain käsittelystä valitettu oikeuskanslerille.

 

Neptunetissä on käsitelty asiaa aikaisemmin silloin kun kansalaisaloitteeseen vasta kerättiin nimiä.  Artikkeli on luettavissa -> täällä. Nyt on Kilpailu- ja kuluttajavirasto ottanut myönteisen kannan aloitteeseen ja sen esityksiin.  Tukevia lausuntoja todella tarvitaankin, sillä monopolistisessa asemassa olevat tekijänoikeusorganisaatiot eivät ole innostuneita tekijänoikeuslakien muuttamisesta.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto kannattaa pääosin kansalaisaloitetta.  Yksi tärkeimmistä on yksityisen kopioimisen ns. laillisen lähteen kriteerin poistaminen.  Yksityisen kopioinnin pitäisi olla mahdollista riippumatta sen lähteestä. Lähteestä on netissä mahdotonta tietää onko sillä lupa jakeluun vai ei.  Muutos palauttaa lain ennen sen muutosta 821/2005 olevaan tilaan.  Esim. Hollannissa on päädytty samantapaiseen lain selkeyttämiseen ja kokemukset ovat hyvät.

KKVn lausunto kokonaisuudessaan on -> täällä.  Siinä todetaan mm. että ”tekijänoikeuslain legitimiteetin ja kuluttajien näkökulmasta valvontaresurssit tulee kohdistaa yksityishenkilöiden ja kotitalouksien valvonnan sijaan laajamittaisen kaupallisen piratismin torjuntaan”.  Tärkeä on ehdotus, että tekijänoikeusrikoksen tunnusmerkistöön palautettaisiin takaisin vaatimus kopioinnin kaupallisesta tarkoitusperästä. Valvontaresursseja ei saisi kohdistaa yksittäisten ihmisten jahtaamiseen.

 

Ei vielä ruusutarhaa mutta kukkia kasvamaan

Lausunto sen enempää kuin Järkeä tekijänoikeuslakiin -kansalaisaloite ovat kipeästi kaivattu hätäkorjaus näihin asioihin.  Se olisi kuitenkin ensimmäinen konkreettinen askel kohti tekijänoikeuslainsäädännön laajamittaisempaa nykyaikaistamista.  Edelleenkin – vaikka kansalaisaloite pitkälle toteutettaisiin – ollaan vielä syvällä nykyisen teknisen kehityksen mukana tulleesta käytännön ja lainsäädännön välisessä ryteikössä.

Piratismi on toki piratismia ja siitä kärsivät monet osapuolet.  Sen ja nyt tavoiteltavan laillisen kopioimisen väliin jää kuitenkin mahtavan suuria alueita, jotka tulisi kartoittaa ja säätää niiden käyttöä.  Meillä Suomessa tarkistukset tekee hyvin mutkikkaaksi jopa viranomaisoikeuksineen varustetut tekijänoikeusorganisaatiot.  Mutta jos vaikka aika opettaa…

 

Lain valmistelun salaamisesta valituksia oikeuskanslerille

Tekijänoikeuslain muutokset ovat tuulinen ellei peräti myrskyinen paikka.  Jo heti valmistelun alkuun on tehty kanteluita oikeuskanslerille.  Valittajia ovat kansalaisjärjestö Avoin ministeriö ry, joka kantelee opetus- ja kulttuuriministerön tekijänoikeusykskön toiminnasta. Myös Electronic Frontier Finland on jättänyt omansa.  Avoimen ministeriön valitus on kokonaisuudessaan -> täällä.  EFF puolestaan katsoo, että sitä olisi pitänyt kuulla tavallisten verkkoa käyttävien kansalaisten edustajana.

Valituksen mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö salasi lain valmistelun julkisuuslain vastaisesti eikä noudattanut valtioneuvoston periaatepäätöksellä vahvistamia ohjeita lainvalmistelussa kuulemisesta. Laista ei annettu lopullista luonnosversiota järjestöjen ja kansalaisten nähtäväksi.

Lakia valmistelevat viranomaiset osaavat varmasti käyttää tietokonetta.  Mutta heillä ei ole käsitystä tieto- ja viestintätekniikan kehityksestä ja sen tulevaisuudesta.  Tätä taustaa vasten täytyy ihmetellä, että lakia yritetään muokata salaa.  Vai onko tämä juuri syy salaamiseen?

 

Lisäys 9.10.14:

Järkeä tekijänoikeuslakiin -kansalaisaloite on

hylätty eduskunnan sivistysvaliokunnassa

 

Valiokunta on hylännyt aloitteen eikä hyväksy tekijänoikeuslakiin mitään aloitteessa esitettyjä osittaisiakaan muutoksia.  Että sen pituinen se.  Eletään tosiaan Suomessa!

Tarkemmin MPCn uutisessa -> täällä

 

 

Linkit

Kilpailu- ja kuluttajaviraston lausunto Järkeä tekijänoikeuslakiin kansalaisaloitteesta

Valitus oikeuskanslerille lain valmistelusta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Avoimen ministeriön valitus oikeuskanslerille


Asiaan liittyvää

Tekijänoikeuslaki jäänyt jälkeen teknisestä kehityksestä

 

 

 

 

EmailFacebookTwitterGoogle+LinkedInShare

Tagit: , ,

Printtaa tämä artikkeli Printtaa tämä artikkeli
Neptun syyskuu 28, 2014


Miten me suomalaiset nettiä katselemme

ja käytämme somea

 

Näytön tarkkuudet Suomessa

 


Netissä on kaikenlainen tietojen kerääminen yleistä.  Osa kerätyistä tiedoista palvelee haittaohjelmia ja kaupallisia tarkoituksia.  Osa on sitten yleisesti kiinnostavaa ja hyödyllistä tietoa.  Tässä muutamia yleisiä tietoja meistä suomalaisista.

Tietokoneen näytön tarkkuus eli resoluutio on tietokoneen luonteen ja sen näytön mukainen.  Sitä voi säätää, mutta paras tulos saavutetaan yleensä sillä tarkkuudella, jonka Windows automaattisesti asettaa.  Näytön tarkkuuksien tilastosta voidaan tulkita käytettävissä olevia laitekantoja.  Yksittäistä netin käyttäjää voi kiinnostaa, miten yleinen on oman koneen näyttötarkkuus eli vertailu muihin.

Mikä sitten on näytön tarkkuus ja miten sen suositusarvot riippuvat käytössä olevasta näytöstä?  Siitä Microsoftin jo hiukan vanha, mutta selkeä kuvaus ->täällä.  Siinä on myös ohjetta miten paras näyttöasetus tehdään.

Otsikkokuvassa graafi, josta meidän suomalaisten käyttämien näyttöjen tarkkuudet näkyvät.  Klikkaa kuva suuremmaksi kuten myöhemmät pikkukuvatkin.  Näyttötarkuudet näyttävät pysyvän kautta vuoden varsin muuttumattomina.  Vain aivan keskikesä aiheuttaa hiukan laiteista johtuvia muutoksia.

Miten yleinen muiden joukossa on oman koneesi näytön tarkkuus ja onko se ohjeiden mukainen?

 

Suomalaisten sosiaalisen median käyttö

Some säyttö Suomessa
Sosiaalisia medioita on netissä useita.  Ahkerimmat some-käyttäjät ovat niissä mukana monissakin.  Joku toinen taas pitää itse käyttämäänsä juuri oikeana.  Tässä kuva meidän some-käytöstämme. (Klikaa suuremmaksi, nyt vain osa kuvasta näkyy)  Jo siihen tutustumatta saattaa arvata, että Facebook on meillä ykkönen.  Mutta entä sitten?  Ainakin kirjoittajan yllätti, että selvällä toisella sijalla Tumblr.  Tämä on muista poikkeava sivusto, johon kuuluu nykyisin hiukan yli 200 miljoonaa blogia.  Viestittely tapahtuu näiden blogien puitteissa.

Joko seuraavaksi käytetyin olisi Twitter?  Ei vieläkään sillä sen edelle kiilaa reddit.  Tämä omaleimainen – kuten ne kaikki ovat – on keskittynyt linkkien ja kiinnostavien artikkelien jakamiseen.  Seuraavana sitten Twiter tviittaavine julkkiksineen. Muut sosiaaliseen mediaan luokiteltavista näkyvät graafista.

Some käyttö Suomesa 2

Kun monissakaan meidän netin käyttöön tottumuksissa ei näy vuoden varrella juuri muutoksia, niin somen käytössä kylläkin.  Siitä tässä toinen kuva.

 

 

Hakukoneiden käyttö

Tilastoja selaamatta tietää, että Google on meillä yleisin hakukone.  Mutta tiesitkö, että se on näin ylivoimainen muihin nähden?  Vaikka esim. Yoahoo ylittää aktivoida käyttäjiä tyrkyttämällä linkkejään ohjelmien latausten yhteydessä ja Bing on puolestaan suuren Microsoftin hallussa.

 

Hakukoneiden käyttö Suomessa

Käyttöjärjestelmät ja selaimet

Neptunetti on seurannut myös käyttöjärjestelmien kehitystä ja selaimien suosiota Suomessa.  Tästä linkistä nopeasti viimeksi julkaistuun artikkeliin käyttöjärjestelmistä. Sen tietoihin ei ole vielä mainittavia muutoksia tullut: ->Käyttöjärjestelmät Suomessa

 

Koska selaimien viimeksi selostetusta kilpailutilanteesta – silloin Chome nousi kärkeen – on kulunut jo yli vuosi, niin tässä uusin tilanne kuvana.

Selaimet Suomessa 

 

 

 

 

 

 

Asiaan liittyvää

Näytön kalibrointi – onko koneesi näyttö säädetty

 

 

 

 

EmailFacebookTwitterGoogle+LinkedInShare

Tagit: , , ,

Printtaa tämä artikkeli Printtaa tämä artikkeli
Neptun syyskuu 20, 2014

 

Löydä tiedostot Win8n hakutyökaluilla

 

 

Hakutyökalut Win8ssa
Missähän se tiedosto on? Tiedostojen hakutoiminnot ovat muuttuneet käyttöjärjestelmän versioista toiseen.  Niinpä myös Windows 8 on tuonut tullessaan aikaisemmista poikkeavat hakutoiminnot.

Periaatteet ovat pitkälle samat kuin Windows 7ssä, mutta niitä on pyritty kehittämään edellisestä versioista.  Ohjeistustakin on, mutta se ei kaikilta osiltaan vaikuta aivan selkeätä.  Toivotaan, että seuraavassa päästäisiin hiukan parempaan tulokseen.

Kuten Win7sä on tässäkin kaksi hakutoimintojen päälinjaa:  Toista voidaan sanoa perushauksi ja toinen on hakeminen Resurssienhallintaa käyttämällä.  Kumpaankin ja sen jatkosäätöihin päästää usealla eri tavalla.  Käytettävissä on myös nopeita pikatoimintoja.

 

1.  Perushaku

Microsoft sanoo tätä Hae-oikopoluksi.  Siitä todetaan, että se käyttää älykästä Bingin hakua ja sillä voi hakea tiedostoja tietokoneesta, joistakin sovelluksista, OneDrivestä ja Windows-kaupasta ja asetuksista riippuen jopa netistä.(Edellytys: Win8.1 tai uudempi)

Hiirellä perushakuun pääsee pyyhkäisemällä hiirellä oikeasta alakulmasta ylöspäin tai yläkulmasta alapäin.  Reunasta esiin tulevassa valikossa on ylinnä suurennuslasin kuva ja tunnus Hae.  Sitä klikkaamalla avautuu hakuruutu sinisessä pystysuorassa palkissa. Tästä hausta pikkukuva 1, klikkaa kuvat näkyviksi.

Perusetsintä Win8ssaSaman hakuruudun saa esille myös vasemmasta alakulmasta ikkunaikonista ja sen pudotusvalikosta -> Etsi.

Ruutuun kirjoitetaan etsittävä asia niin pitkälle kuin siitä tietoa on.  Esimerkkitapauksessamme etsittiin kuvaa, jonka nimeen sisältyi sanat Windowsin työpöytä.  Kyllähän se löytyi aivan heti.  Jos tuloksia on paljon, niin valitaan saaduista oikea tai käytetään suodattavia etsintäkeinoja.

 

Pikatoiminnolla perushakuun

Jos näppäimistössä on Windows-näppäin pääsee sen avulla nopeasti hakuruutuun ja sen tarkennuksiin:

– Itse hakuruutu aukeaa painamalla Windows+S.
– Jos haluaa hakea tiedostoja, niin paina Windows+F
– Jos haluaa etsiä tietokoneen asetuksista paina Windows+W
Lisää pikatoimintoja jäljempänä Resurssienhallinnan hakutavoissa.

 

Hakuasetusten muokkaaminen

Hakuasetuksia voidaan säätää halutuiksi.  Säätöpaikka on: kirjoita hakuruutuun Asetukset -> Muuta tietokoneen asetuksia.  Suositeltava voisi olla poistaa käytöstä Salli Bingin hakutulokset ja verkkotulokset -liukusäädin klikkaamalla sitä (ellei se ole jo oletusarvoisesti poistettu) sillä näillä hauilla haetaan yleensä vain omasta koneesta.

 

2.  Etsiminen Resurssienhallinnassa

Avaa Resurssienhallinta.  Monta tapaa: Kirjoita Etsi toiminnon laatikkoon Resurssienhallinta, tai klikkaa vasemman alakulman ikkunakuvakkeen alasvetovalikosta tai Sovellukset aloitussivulta.  Resurssienhallinnassa kaksoisklikkaa kansiota, asemaa tai laitetta, jossa haluat tehdä haun.  Oikeassa yläkulmassa on näillä sivuilla melko pienikokoinen kirjoitusruutu, jossa pieni suurennuslasin kuva.  Tämä kohta näkyy pikkukuvassa 2. Esimerkissämme on tarkoitus

etsiä kuvia.Etsiminen Resurssienhallinassa2

Resurssienhallinnan haku on tarkemmin kohdistettavissa eli tavallaan tehokkaampi kuin perushaku.  Voi hakea määrätystä koneen asemasta tai tiedostomuodon mukaan kirjoittamalla *jpg jos etsit sen tiedostomuotoista kuvaa tai *txt, jos tämän muotoisia tekstejä.

Klikkaamalla hakuruudun avainkuvaketta avautuu Hakutyökalut välilehti eli näkymä erilaisine hakusäätöineen.     Hakutyökalut välilehti on tämän artikkelin otsikkokuvana, klikkaa kuva näkyväksi. Huomaat, että tällä työkalulla voi etsiä tiedostoja usean eri kriteerin ja suodatuksen mukaan.  Hakuehtoja voi valita esimerkiksi tiedostotyypin mukaan, viimeisen muutospäivän tai tiedoston koon mukaan.

Hakujen edellytys myös Win8ssa on, että Windows on indeksoinut tiedostot.  Indeksointiasetukset pääsee näkemään ja niitä säätämään Hakutyökalut välilehti -> Lisäasetukset -> Tiedostosisältö.

 

Oikopolku nopeasti Resurssienhallinnan hakutyökaluihin

Resurssienhallinnan etisintään ja hakutyökaluihin pääse kaikkein nopeimmin näppäinyhdistelmällä Windows näppäin+E. Se vie heti ilman sen kummempia etsimisiä tai klikkauksia suoraa asiaan.

 

Etsiminen Windows 7ssa

Tästä on julkaistu oma erillinen opasartikkelinsa -> täällä.

 

 

Asiaan liittyvää

Miten tiedostot takaisin – tuhoutuneiden tai poistettujen tietojen palautus

Tiedosto kadonnut – etsiminen Windows 7ssa

 

 

 

 

EmailFacebookTwitterGoogle+LinkedInShare

Tagit: ,

Printtaa tämä artikkeli Printtaa tämä artikkeli
Neptun syyskuu 11, 2014

 

Miten löydän tiedostot Windows 7ssä

 

Perushaku Win7ssä

Aika useinkin tulee tilanne, että pitäisi löytää jokin tiedosto.  Ja lisäksi vielä, että ei oikein tiedä mikä sen tiedoston nimi tai tiedostopäätekään voisi olla.  Windowseissa on kuitenkin hyvät hakusysteemit, käytä niitä tehokkaasti.

Ei hätää vaikka tiedoston nimeäkään ei tiedä.  Vaikka koneessa on valtavat määrät tiedostoja, niin hakusysteemit vievät johdonmukaisesti kohti etsittävää.  Edellytyksenä on, että Windows on indeksoinut tiedoston.  Sen se tekee automaattisesti useimmille tiedostoille, mm. Win 7 Kirjastoihin sijoittuville.

 

Tiedoston etsiminen Windows 7ssä

Järjestelmässä on useita tiedostojen etsimistapoja.  Ne on hyvä tuntea, sillä niillä on erilaisia ominaisuuksia.  Perusetsinnäksi voisi sanoa yleisimmin tunnettua eli Käynnistä-menun etsintäruutua heti käynnistä napin yläpuolella.  Siitä myös tämän artikkelin otsikkokuva, klikkaa suuremmaksi.

Hakuruutuun kirjoitetaan se mitä tiedetään, tiedoston nimi tai osa siitä.  Haku etsii myös muista tiedostojen ominaisuuksista kuten avainsanoista, joten kannattaa kokeilla.  Tulos näkyy heti ruudulla, joten etsintäsanaa voi muutella.

Esimerkissämme oli haussa valokuva, jonka nimessä oli sana internet.  Hakutulos kertoo, että löytyi ohjelmia, joissa sana internet  7 kpl, Ohjauspaneelista 29 kohdetta, tiedostoja 42, kuvia 11 ja tiedostoja joiden nimeen se sisältyy 75 kpl. Kun klikkaa kohtaa Kuvia, niin näyttökuvat tulevat esille ja hiukan muutakin – ja siinähän se etsittykin on.

Hae ruuduissa on myös lisäasetuksia.  Alinna on kohta Näytä lisää tuloksia. Avautuvan luettelon lopuksi alimmaisena on valittavissa tarkennuksia: Kirjastot, Tietokone, Mukautettu ja Internet.  

Tämä perushaku löytää yleensä paljon tiedostoja – toivotaan että niihin kuuluu myös etsimäsi.  Sitten on tapoja, joilla suurta hakutulosten määrää voi suodattaa eli tehdä suunnatumpia hakuja.  Myös muulla seikassa on hakuruutuja. Sellaisen löytää kansioiden ja esim. Kirjastojen kohdalta.  Tämä hakuruutu on oikealla ylhäällä.  Siihen kirjoitetulle tekstille tulee perusruutuun nähden selkeä suodatus, se keskittyy enemmän kirjoittamaasi tekstiin eli tuloksia ei ole enää tavatonta määrää.  Asiaa havainnollistaa pikkukuva 1, klikkaa näkyväksi. Myös tähän hakuun liittyy samoja tarkennuksia kuin perushakuun.

Kirjastojen ja kansioden hakupaikka

Mitä kirjastot sitten ovat?  Ne eivät ole varsinaisia tiedostojen säilytyskansioita vaan juuri niiden järjestämiseksi ja löytämiseksi tarkoitettuja koosteita.  Asiasta tarkemmin -> täällä.

Tiedostojen indeksointia voidaan Windowsissa säädellä.  Sen säätö ja eri vaihtoehdot ovat kohdassa Ohjauspaneeli -> Indeksointiasetukset -> Lisäasetukset.  Siellä on myös välilehti, josta näkee tiedostomuodot, jotka indeksoidaan.  Pikkukkuvat 2 ja 3.

 

IndeksointiasetuksetIndeksoinnin lisäasetukset

 

 

 

 

 

 

kadonneet_tiedotJos tiedosto on poistettu tai tuhoutunut

Voi käydä niin, että tarpeellinen tiedosto on vahingossa poistettu.  Tai se on kadonnut kokonaan jonkin virheen seurauksena.   Silloinkaan ei ole peli vielä menetetty jos poistosta tai tuhoutumisesta ole kulunut vielä kovin pitkää aikaa.  Asiaa on selostettu tarkemmin artikkelissa Tietojen palautus – miten tuhoutuneet tiedot takaisin 

Tiedoston etsiminen Windows 8ssa on aivan erilaista ja siihen palaamme myöhemmin. Jos on moni asia muuttunut ja hankaloitunut Win8aan siirryttäessä niin sitä on myös sen tiedostojen etsiminen. Siitäkin voi kyllä jo nyt kysyä ja kommentoida vaikka artikkeli vielä puuttuukin.

 

Asiaan liittyvää

Microsoftin neuvontavideo tiedostojen etsimisestä Win7ssä

Kun tiedosto ei avaudu

Tiedostojen pakkaus – käytä parempia tiedostojen pakkaajia

 

 

EmailFacebookTwitterGoogle+LinkedInShare

Tagit: , ,

Printtaa tämä artikkeli Printtaa tämä artikkeli
Neptun syyskuu 3, 2014

 

Laitteet ja ohjelmat toimimaan!

 

Kesä vaihtuu syksyksi.  Lomat on pidetty, keillä sitä on ollut, ja tarvitsemme nettiä taas enemmän.   Myös neptunetin toiminta pääsee vauhtiin syyskuun aikana.

On odotettavissa hyviä artikkeleita sekä oppaita tietotekniikan asioista. Niiden julkaisemiseen vain menee oma aikansa, sillä lukuisia asioita on ensin testattava, kokeiltava ja varmistettava lisätieto- ja latauslinkkejä myöten.  Sivusto on avoin myös lukijoiden kysymyksille ja ehdotuksille esim. kiinnostavien tietokoneongelmien ratkaisuista.  Aihe tai pari tuleekin syksyn mittaan keskittymään juuri lukijoiden mielipiteisiin nykyisien tekniikoiden käyttökelpoisuudesta.

Myös sivustoa pyritään kehittämään.  Päällimmäisenä on artikkelien ja neuvojen entistä parempi ja johdonmukaisempi löytäminen.  Artikkeleita ja oppaita on jo nyt sivustolla lähes 300, joten niiden kunnollinen ryhmittely on yhä tärkeämpää.  Hyvälläkään tiedolla ei ole mitään merkitystä, jos se ei löydä tarvitsijaansa.

Sivuston ulkonäköäkin on pyritty kehittämään, mutta se jää kyllä muiden asioiden jalkoihin.  Eikö esim. sivuston kunnollinen toiminta olekin tärkeämpää.  Nyt se näkyy ja toimii kaikissa laitteissa puhelimia ja läppäreitä myöten ja kaikilla käyttöjärjestelmillä.  Pienet ulkonäkömuutokset tietysti piristävät, mutta on vaikea uskoa, että neptunetiin hakeuduttaisiin sivuston ulkonäön perusteella.  

Muistutettakoon tässäkin, että neptunetti on niitä harvoja tietotekniikan sivustoja, joissa neuvotaan täysin maksutta lukijoita heidän tietokoneongelmissaan.  Tällä suhtaudutaan jokaiseen kysymykseen, ongelmaan ja kysyjään vakavasti joten kysymisen kynnyksen pitäisi olla mahdollisimman matala.  Artikkelien ja oppaiden yhteydessä vastataan niissä oleviin asioihin tai niitä sivuaviin ongelmiin ja nepunet foorumi apusivullamme mihin tahansa tietokoneiden, niiden laitteiden tai ohjelmien sekä kuviin ja videoihin liittyviin kysymyksiin.  Lisäksi kaikki mielipiteet tietotekniikasta ovat aina tervetulleita.  

Hyvää ja vauhdikasta syksyä!  Kääritään taas hihat ja laitetaan laitteet pelaamaan.

 

 

 

EmailFacebookTwitterGoogle+LinkedInShare

Tagit: ,

Printtaa tämä artikkeli Printtaa tämä artikkeli
Neptun elokuu 25, 2014

Muistatko salasanasi?

 

Salasanat ja turvallisuus

 

Tässä ei ole tarkoitus arvostella ketään huonoista salasanoista. Tärkeintä on käyttää turvallisia salasanoja ja muistaa ne. Kuitenkin asia on helpommin sanottu kuin tehty, sillä se ei ole aivan yksinkertainen. On valotettava myös salasanojen merkitystä.

 

 

Joku voi sanoa, että minulla ei ole mitään salattavaa. Miksi salasanani kiinnostaisi ketään? Ehkä onkin parempi kysyä, miten tärkeänä pidät, että nettihenkilösi on vain itsesi käytettävissä. Että vain sinä voit sitä käyttää ja hyödyntää. Eivätkä laajat nettirikollisten piirit voi esiintyä sinuna, käyttää tunnuksiasi tai tietojasi itsesi tai kenen tahansa muun netin käyttäjän haitaksi.

Salasanat, käyttäjätunnukset ja niiden luettelot ovat nettirikollisten piirissä rahan arvoista tavaraa. Niitä kaupataan eteenpäin maksua vastaan. Et kai halua tietojasi mukaan tuohon maailmanlaajuiseen kaupankäyntiin ja käyttöön?

Nettiturvallisuuden gurut ovat kautta aikojen korostaneet, että salasanojen turvallisuus on tietotekniikan perusasioita. Se koskee meitä kaikkia riippumatta siitä miten vilkasta netin käyttömme on. Kaikkien salasanat kelpaavat ja niillä tehdään rahaa.

 

Salasanoja varastetaan

 

Nettirikolliset piirittävät kuin kärpäset sekä pienempiä että varsinkin suurempia sivustoja. Kaikista sivustojen varmistustoimenpiteistä huolimatta ne onnistuvat kuitenkin silloin tällöin kaappausyrityksissään.

Tällaisia onnettomuuksia on tapahtunut suurista sivustoista esim. PayPalille. Kun tuollainen murto huomataan, niin sivusto pyytää käyttäjiään vaihtamaan salasanansa. Asiakkaan kannalta on ongelma sitä suurempi jos samaa salasanaa on käytetty useammassa sivustossa. Pitäisi muistaa missä kaikissa ja käydä vaihtamassa niidenkin salasana. Muussa tapauksessa ovat tiedot jo rikollisten ulottuvilla.

Suosittujen maailmalaajuisten nettisivustojen lisäksi ovat kaikki sivustot pieniä blogeja myöten vaaravyöhykkeessä. Pienten sivustojen tietomurtoihin johtavia syitä on yleensä niiden päivitysten laiminlyönti ja puutteellinen turvallisuusvalvonta. Sivuston koko tai luonne ei siis ole ratkaiseva. Kaikki ovat robottien järjestelmällisessä seurannassa. Yleisen haravoinnin lisäksi tehdään sitten suurempiin sivustoihin rikollisten (ns krakkerien) tarkoin suunnittelemia murtoiskuja.

Salasanan tulee turvallisuuden takia olla riittävän mutkikas – tarkemmin jäljempänä. Tämä vaatimus johtaa puolestaan siihen, että niitä on vaikeata muistaa. Kun ei muista salasanaa omaan firmaansa tai johonkin muuhun, niin seuraava keino on sen uusiminen.

Tämä salasanojen vaihtaminen on viime aikoina johtanut yritysten valittamiseen sen suurista kustannuksista. Suomessa on puhuttu jopa kymmenistätuhansista euroista yritystä kohden. Kustannus riippuu tietysti siitä, millainen sopimus organisaatiolla on sen tietotekniikkaa hoitavan yrityksen kanssa. Näyttää siltä, että myös tällainen melko rutiininomainen toimenpideryhmä voidaan tehdä tuntuvan rahastuksen välineeksi. – Niin on tietotekniikassa usein: Jos ei tiedä tai osaa, niin joutuu helposti tavalla tai toisella maksamaan siitä odottamattoman suuren hinnan.

Ensin pitää olla hyvä turvallinen salasana ja sitten muistaa se. Salasanojen muistamista käsitellään tässä oppaassa vasta niiden luomisen jälkeen.

 

Turvallinen salasana

 

Salasanojen turvallisuudesta on netissä vaikka kuinka paljon ohjeita. Tavallista netin käyttäjää tämä määrä ja ohjeiden kirjavuus voi hämätä ja tehdä asian jopa vaikeaksi. Ohjeet ovat osittain erilaisia, yksi sivusto tai asiantuntija voi neuvoa yhtä ja toinen taas hiukan toisin. Kutenkin kaikki ohjeet ovat hyödyllisiä. Ne puhuvat oikeata asiaa, josta voi olla yksityskohdissaan erilaisia ratkaisuja.

Turvallisen salasanan taustana ovat kokemukset nettirikollisten toiminnasta. Miten ne yrittävät automatisoiduin keinoin ja robotteja käyttämällä saada selville salanoja. Niillä on mm. käytettävissä erityisiä ohjelmia, jotka merkki merkiltä skannaavat salasanoja löytääkseen oikean merkkiyhdistelmän. Myös yleisimpiä salasanoja on helppo kokeilla ja selväkielisiä arvata.

Salasanan kokeileminen on rikollisille sitä vaikeampaa, mitä enemmän merkkejä siinä on. Jokainen merkki on erikseen tutkittava, mikä vaati aikaa ja konetehoja. Niinpä sivustojen yhteydessä on usein salasanojen arvostelusysteemi, joka kertoo, miten turvallinen keksimäsi salasana on. Tai ainakin sanotaan, että salasanassa tulee olla vähintään esim. kuusi tai kahdeksan merkkiä.

OK, hyvä tuokin, mutta se ei enää nykyisin riitä turvalliseksi salasanaksi. Siinä ei tule käyttää yleisimpiä salasanoa, selväkielisiä ilmaisuja ja helposti arvattavia. Tässä listaus Suomessa käytetyistä yleisimmistä salasanoista. Nämä – ja vastaavat – on nopeasti konnien kokeiltavissa, ne ovat  ->tässä.  Eikä sivustoilla sanota, että laadi mieluiten oma salasana tätä sivustoa varten, äläkä käytä sitä muualla! 

Varmemman analyysin salasanasi vahvuudesta antaa netissä toimiva salasanojen luettavuuden online mittaus kuten Password Meter → täällä  Myös muita salasanan luettavuuden analysoijia on  → täällä.   Ja tekniset sekä tieteelliset perusteet yksityiskohtineen ilmenevät asiasta kiinnostuneille Wikipedian artikkelista → täällä

 

Tiiviste: Millainen on siis turvallinen salasana

- Ei selväkielinen

- Vähintään 8 merkkiä, mutta huomaa, mitä enemmän sitä parempi!

- Käytä myös suuria kirjaimia (versaaleja) sekä numeroita ja erikoismerkkejä

- Käytä eri sivustoissa niitä varten tekemiäsi salasanoja, älä missään nimessä samaa useammissa paikoissa

- Jos olet epävarma salasanasi luotettavuudesta, niin testaa se (ks. Linkit)

- Salasanan tekee helpommin käytettäväksi sen muistettavuus. Tästä tarkemmin jäljempänä.

 

Salasanojen hallinnointiohjelmat

 

Netissä toimii useita salasanoja hallinnoivia ohjelmia Password Managereita. Tunnetuimpia ja suosituimpia ovat KeePass ja LastPass, linkit tietoihin ja latauksiin alempana Linkeissä. Managerit ovat hyvin käyttökelpoisia osaaville. Kuitenkaan en pidä niitä mitenkään välttämättöminä tavallisille netin käyttäjille. On tullut oltua muutaman kerran mukana selvittämässä teknisistä voista aiheutuneita salasanojen hallinnan vaikeuksia tai listauksien katoamisia.

Myös selaimissa on yksinkertaisia salasanojen hallintaohjelmia. Lähinnä ne vain muistavat aikaisemmin käytetyn salasanan. Tämä on vielä kaukana siitä mitä varsinaiset Password Managerit pystyvät tekemään. Ne poistavat käyttöönotettaessa ensi töinään selaimien salasanahallinnan. Selaimien salasanojen muistilla on omat vaaratekijänsä. On mahdollista onkia niitä esille. Käytä harkinnan mukaan. Mukavuutta parantavia, mutta eivät täysin varmoja säilytyspakkoja.

 

Salasanojen muistaminen ja käytettävyys

 

Salasanojen muistaminen on yksi niiden käytön ominaisuuksista. Helpommin muistettava on myös kätevämpi käyttää; se on nopeammin kirjoitettavissa näppäimistöltä. Mutta kuten jo alussa totesin, sanasanan luetettavuuden vaatimus tekee sen muistamisesta vaikeamman.

Muistamiseen voidaan vaikuttaa jo salasanan luomisvaiheessa. Suosittu tapa on keksiä jokin hyvin muistettava lause, otetaan esimerkiksi vaikka:

Purjehdi kauas myötätuulessa. Otetaan siitä vaikka – poimintatapoja voi jokainen soveltaa haluamallaan tavalla – jokaisen sanan ensimmäinen ja viimeinen kirjain. Saadaan Piksma. Olkoon se runko, jota vähän viimeistellään vaikka näin PiksmA?7. Siihen sitten lisätään halutun palvelun tai sivuston jokin tunnusmerkki, vakka neptunettiin nept. Saadaan neptunettiä varten salasanaksi vahva 12 merkin PiksmA?7nept. Ei mahdoton muistaakaan tai päätellä eikä ylivoimainen kirjoittaa. 

Tuossa siis vain periaatetta. Jokainen voi helposti keksiä itselleen paljon parempia ja itselle hyvin muistettavia jostakin lauseesta eteenpäin lähteviä ratkaisuja.

Myös salasanojen säilyttämiseen on useita tapoja ja suosituksia. Tämän oppaan linkeissä Norton sanoo, että Älä kirjoita salasanoja muistiin paperille. Olen eri mieltä. Varmin tapa on kirjoittaa kohde, käyttäjätunnus ja salasana johonkin sitä varten varattuun vihkoon ja laittaa pöytälaatikkoonsa. Tämän opettaa erehdysten myötä käytäntö niille, joilla on paljon salasanoja. Ei siis mihin tahansa lappuun tai paperinkulmaan. Tätä varten voi tehdä vaikka oman erityisen lomakkeenkin ja printata niitä. Myös sivuston nimi on muistettava, muuten ei ole varmaa, mihin salasana on asetettu.

On näitä salasanoja laitettu tietokoneeseen, puhelimeen, jopa salattunakin, tai pilveen tai johonkin Password Managerien palveluun. Mutta tekniikka on aina haavoittuvainen. Koskaan ei ole sataprosenttisen varmaa, että salasana on varmassa tallessa ja aina hallinnoitavissa. Ei tietysti pöytälaatikossa olevassa vihossakaan, sillä talosi ja kirjoituspöytäsi voi palaa tai kotiisi voidaan murtautua. Ne ovat vihosta kuitenkin helpoiten esille satavissa eivätkä paljon yleisemmät tietotekniikan tekniset ongelmat pääse niihin kiinni. 

Niin tosiaan, olosuhteista riippuen voit sitten lukita sen pöytälaatikkosi…

 

 

Linkit

 

Salasanojen luonti

Password Generator 

Salasanageraattori Windowsia varten

PWGen for Windows

Helppo suomalainen salasanageneraattori

 

Salasanojen hallintaohelmat

KeePass, tässä linkissä myös sen suomenkielinen versio

LastPass

 

Luotettavuuden mittaus

Password Meter

Muita luotettavuuden analysoijia

 

 

 

Asiaan liittyvää

100 yleisintä suomalaista salasanaa

Norton; hyvät ja huonot salasanat, selostus suomeksi

 

 

 

 

EmailFacebookTwitterGoogle+LinkedInShare

Tagit: , ,

Printtaa tämä artikkeli Printtaa tämä artikkeli
Neptun elokuu 16, 2014

Miten kameralla saa hyvän värisiä kuvia

RGB-värisysteemi

 

 

 

Jokainen digikameraa käyttävä toivoo, että sillä saisi väreiltään hyviä kuvia. Mitä sitten ovat väreiltään hyvät kuvat ja miten niitä saisi? Siitä tässä vähän pintaraapaisua, sillä värien toiston maailma on laaja ja ihmeellinen.

 

Raapaisemme asiaa nyt vain siltä kannalta, joka saattaa kiinnostaa tavallisia kameran käyttäjiä. Tehoharrastajia varten on mukana muutama linkki, joista löytyy yksityiskohtaisempaa tietoa tästä teknisesti vaativasta asiasta.

Miten siis saada hyvän värisiä kuvia? Aivan ensimmäiseksi on todettava, että ”oikeat” värit merkitsevät hiukan eri asioita eri kameran käyttäjille. Ja lisäksi ne merkitsevät myös erilaisia näkemyksiä kameroiden valmistajien piirissä. Esimerkiksi yksi tykkää mahdollisimman luonnonmukaisista väreistä. Toinen taas pitää parempana värikylläisempiä otoksia.

Väreihin vaikuttavia tekijöitä on kamerassa useita. Lisäksi tulevat ne monet asiat, jotka vaikuttavat kuvien katselussa digilaitteissa ja esim. tulostuksessa.

Värien kodalla voi joku myös sanoa, että ei niistä ole kuvatessa niin väliä. Koska värejä voidaan säädellä halutuiksi kuvankäsittelyn avulla. Pitää paikkansa, mutta värien muokkaamiseen on useita muitakin eri vaiheissa tapahtua tekniikoita ja niiden valintoja.

 

Kamerat ovat erilaisia

 

Tavalliselle kuvaajalle on mukavinta, että itse kamera on jo värintoistoltaan miellyttävä. Kuten edellä jo viitattiin, niin tämä kameroiden ominaisuus toteutetaan eri kameramerkkien kohdalla niiden omien näkemysten mukaan. Lisäksi korkeampi hinta tuo mahdollisuuksia yhä parempaan tekniikkaan. Niinpä ammattikäyttöön tarkoitettujen kameroiden värintoistokyky on yleensä viritetty vielä pitemmälle mitä se on vaativienkin harrastajien kameroissa. Harrastajien on taas tarpeetonta maksaa ominaisuuksista, joille ei ole käyttöä.

Jos siis on tarkka kameran värien toistosta, kannattaa valita kamera, jossa on siihen itselle riittävät ominaisuudet. Tietoja saa vaikka kameroiden testeistä ja kameraliikkeistä. Testien yhteydessä värintoistokyky ja sen ominaisuudet tulee yleensä testatuksi.

Seuraava vaihe on selvittää, mikä mahdollisuuksia oman kameran säädöillä vaikuttaa sen väriavaruuteen. Valkotasapainon säätö on oleellinen ja usein täysin automaattinen. Kalliimmissa kameroissa voi olla esim. valkotasapianon säädöillä aikaansaatavia ominaisuuksia eri valaistusolosuhteille sekä värikylläisyyden säätöjä. Tutustu laitteen käsikirjaan tai käy läpi sen setupin säätömahdollisuudet!

 

Punertava polku

Pikkukuvassa Lumia-puhelimella iltamyöhällä kuvattu rantapolku, jossa polku on jo muuttunut selvästi punaisempaan – sinipunaiseen – päin. Klikkaa kuva näkyväksi. Kameroilla on omia tyypillisiä värintoistokykyjään. (Eri asia on näkyykö kuvan värit tässä esimerkkikuvassa enää lainkaan alkuperäisenä monen digitaalisen käsittelyvaiheen ja kunkin näytön värisäätöjen jälkeen.)

Oli säätöjä tai ei, niin yksi mahdollisuus vaikuttaa värintoistoon on turvautua oikean väriseen valoon. Valo luo värit. Jos kamerasi toistaa hiukan sinivoittoisesti, kylmän sävyisästi, niin kuvaa luonnonvalossa aamuisin tai iltapäivällä, silloin valo on vähiten sinertävää. Tai jos kamera liioittelee punertavia sävyjä, niin kuvaa ulkona keskipäivisin sinisemmän valon aikana.

 

Miten värit kamerassa syntyvät

 

Kamerassa kuva suunnataan CCD tai CMOS kennolle. Tarkemmin Wikipediassa → täällä. Kennon ja sen apulaitteiden avulla kuva tallentuu digitaaliseen muotoon. Tähän tapahtumaan vaikuttavat monet tekijät, niin kameran ominaisuudet kuin sen säädötkin, valaistus ja kohteen väriominaisuudet. 

Värien mielenkiintoiseen mutta monipuoliseen maailmaan pääsee lähemmäksi, jos tietää jotakin kameroiden ja digilaitteiden RGB- värisysteemistä (termi muodostuu sanoista Red, Green, Blue). Siitä lyhyt suomenkielinen kuvaus → tässä ja perusteellisempi englanninkielinen -> täällä.

 

Värisyvyys periaatekuva

Kun arvioidaan kameroiden värintoistokykyä käytetään termiä värisyvyys (Colour depth) Tämä siis riippuu kameran tekniikan vaativuudesta eli käytännössä sen hinnasta, mutta myös valmistajien omista näkemyksistä ja esim. patenteista. Tarkemmin asiaa on selostettu suomeksi → tässä ja englanniksi → tässä. 

Värien synty ja näkyminen on kovin monipuolinen asia. Tavallisen kuvaharrastajan kannattaa kuitenkin tutustua sen perusteisiin, jos kuvien parantaminen hiukankin kiinnostaa. Muutamien perusperiaatteiden jälkeen asia selkenee huomattavasti ja tietää paremmin, mihin milläkin keinolla voidaan vaikuttaa. 

Kun puhutaan paremmista kuvista on hyvä muistaa, että kalliskin tekniikka on vain apuväline. Ilman ihmistä, kuvaajaa, hänen näkemyksiään ja taitojaan ei vielä synny sitä parasta näytettävää.

Hyvää kalaonnea ei saa toivottaa. Mutta aina on paikallaan toivottaa hyviä kuvausolosuhteita ja onnistuneita kuvia!

 

 

Asiaan liittyvää

 

Kuvankäsittelyohjelmat valintaopas

Kuvat järjestykseen – Nero Media Home ohjelman käyttö

Videoiden editointi ja editointiohjelmat

Kuvat ja diat videoiksi

 

 

 

 

 

 

EmailFacebookTwitterGoogle+LinkedInShare

Tagit: ,