Printtaa tämä artikkeli Printtaa tämä artikkeli
Neptun toukokuu 4, 2016

 

Miten tehdä näytön toisto paremmaksi

 

 

Eizo testikuva

Näetkö koneesi näytössä kuvat ja nettisivut oikein?  Onko tekemissäsi tulosteissä värit oikein?  Tai onko koneesi vielä niin uusi, että sen näyttöä ei ole vielä kalibroitu?

 

Tämä on toinen ja täydentävä osa jo aikaisemmin julkaistuun artikkeliin Näytön kalibrointi.  Mukaan otetaan uusimmat Windowsit (ja Macit) sekä lisää tietoa, miten ja miksi näytön värimaailmaa tulisi säätää.

Tietotekniikassa on värienhallinta oma varsin pitkälle menevä ja mielenkiintoinen alueensa.  Sen asiantuntijoita ovat mm. painotuotteiden tekijät, valokuvaajat ja media-asiantuntijat.  Koska nyt tähtäämme käytännön neuvoihin emme mene kovin syvälle sen tekniikkaan. Jotta kuitenkin ymmärtäisimme, mistä esim. näytön kalibroinnissa on kyse, poimimme laajasta värienhallinnasta joitakin tarpeellisia yksityiskohtia.


Miten säätöihin pääsee

Aloitetaan sillä, miten käyttäjä pääsee tutkimaan tietokoneen värienhallinnan tietoja ja säätämään värien kalibrointia.  Kaikissa uudemmissa Windowseissa on Ohjauspaneelissa kohta Värienhallinta.
Siinä on kolme välilehteä 1. Laitteet 2. Kaikki profiilit ja 3. Lisäasetukset.

1. Värienhallinta2. Värienhallinta3. Värienhallinta

 

 

 

 

 

 

Tässä kuvia, klikkaa näkymään.  Huomataan, että siellä puhutaan ICC-profiileista ja väriprofiileista yleensäkin.  Lisäasetukset välilehdeltä löytyy painike Kalibroi näyttö.  Näytön kalibroinnin saa esille muillakin tavoilla, esim. kirjoittamalla Suorita ruutuun dccw.exe ja hakutoiminnolla.

Myös Mac OS järjestelmissä on värien kalibrointi. Kalibrointi on kohdassa System PreferencsesDisplayColor Calibrate.  Väriprofiilit on niissä tallennettu kohtaan ApplicationsUtilitysColorSync Profiles.

Mikä sitten on tuo väriprofiili? Se on (teknisiä termejä kovasti yksinkertaistaen) resepti, minkä perusteella jokin laite kuten näyttöruutu, printteri, skanneri jne lukee värien toisto-ominaisuudet. Laiteiden mukana tulee yleensä niiden väriprofiilit.  Käytännössä laitteiden profiilit ovat usein lähinnä muodollisia.  Siksi tarvitaan vielä tarkempaa väriprofilointia, sitä tarkempaa mitä vaativampiin tuloksiin tähdätään. Laitteiden, kuten näytön, värintoisto-ominaisuudet voivat ajan mittaan myös muuttua (varsinkin TFT-näytöt), mistä syystä tarkistukset ovat tarpeen.

Mennään takaisin Windowsin Värienhallintaan.  Hakemistolehdellä 2 on esitetty kaikki koneeseen asennetut väriprofiilit.  Kun vierittää pikkuruudun näkymää alaspäin tulee esille kohta ICC-profiilit.  Siinä on ehkä parissakin kohdassa profiili, jonka kohdalla Luokka sarakkeessa lukee Näyttö.  Kun klikkaa profiilia, niin alas tulee sen tiedot. (Edellä kuva 2)  Siinä on myös päiväys, milloin se on luotu. Aina kun näytön värit kalibroidaan uudelleen tulee myös uusi päiväys tähän listaukseen.

Näytön kalibrointi on sidoksissa myös muihin asioihin.  Usein juuri tulostamisen vääränlaiset värit tai muut virheet johtuvat säätämättömästä tai huonosti kalibroidusta näytöstä.  Silloin tulos ei ole sellainen, mitä näytöllä näkyy.


Miten näyttö kalibroidaan

 

1. Näytön perussäätö

Näyttöruutujen säätäminen on sekin laaja ja monipuolinen asia kuten nämä väriasiat yleensäkin.  Säätämisen yksityiskohdat riippuvat tässäkin siitä, miten vaativaan tulokseen tähdätään.  Se mikä mainiosti riittää kotikäytössä ei välttämättä kelpaa alkuunkaan kuvien ja medioiden muokkaajille.  Säätämättömiä näyttöjä vaivaa yleensä joko liika sinisyys tai punaisen värin korostus.  Jäljempänä kerrotaan säätöä auttavista välineistä.  Ne ovat seuraava askel vaativampaan päin ennen ammattimaisten säätöpakettien käyttöönottoa.  

Tehdään säädölle ensiksi hyvä lähtöasetelma, näyttöruudun perussäätö.  Tarkistetaan, että näytön tarkkuus – resoluutio – on sen suositusten mukainen.  Seuraavaksi – jos näyttölaitteessa on säätöjä – säädetään siihen oletusasetukset tai silmämääräisesti valoisuus, kontrasti, gamma ja RGB-värien arvot.  Tee tämä perussäätö oikeissa valaistusolosuhteissa.  Käytä silmämääräisen säädön apuna sopivaa testikuvaa: Sellainen on esim. tämän artikkelin otsikkokuvana.  Se kuuluu Eizo Monitortest ohjelmaan, josta tarkemmin jäljempänä.

Tässä Leuku.fi suomenkielinen ohje monitorin perussäätämisestä.  Siinäkin on säätöön tarkoitettu testikuva.  Ohje on hyvä siihen asti kunnes pitäisi puhua Windowsin värien profiloinnista (kohta 7). Siitä on tässä artikkelissa seuraavassa tarkka kuvaus.

 

2. Näytön kalibrointi – väriprofiilin tekeminen

Perussäädön jälkeen voidaan lähteä tekemään uutta väriprofiilia Windowsin työkalulla.  Toinen vaihtoehto on luoda profiili jollakin siihen tarkoitetulla koneeseen tai muistitikulle asennettavalla ohjelmalla.  Ulkoisella välineellä luodun profiilin yhteydessä on Värienhallinnassa poistettava koneesta Windowsin luoma väriprofiili, minkä useat softat tekevät automaattisesti.

Kaikkein tarkimmat säädöt saadaan aikaan ammattimaisin ja automaattisin säätöpaketein. Jotkin valokuvauksen ja kuvankäsittelyn harrastajat saattavat niitä myös käyttää, mutta käyttäjien enemmistölle riittävät muut ja samalla maksuttomat säätötavat.  Laitteita käyttävät ammattilaiset toteatkin, että silmämääräisesti säätämällä päästään parempiin tuloksiin kuin yksinkertaisimmilla laitteilla.  Säätöpakettien hinnat alkavat jostakin n. 300-500 eurosta ja sitten siitä pitkälle ylöspäin.

Klikataan näytön kalibrointi esille aiemmin selostetulla tavalla.  Edetään ruutuun tulevien ohjeiden mukaisesti.  Kohdassa kirkkauden ja kontrastin säätäminen ei tarvitse mennä näytössä oleviin säätöihin jos oletusasetukset tai aikaisemmin itse säädetyt arvot näyttävät olevan hyväksyttäviä.  Jos ei ole niin monitorista esille sen Menu.  Tässä pari kuvaa kalibroinnin vaiheista.

1. Näytön kalibrointi2. Näytön kalibrointi

Säädön lopuksi tulee esille ClearType valinta ja sen säädöt.  Kannattaa ottaa käyttöön ja säätää tekstit parhaiten näkyväksi.

Jos kalibrointi ei tuota hyvää tulosta, niin syynä on todennäköisesti se, että näytön perussäätö ei ole kaikilta osiltaan oikein hyvä.  Palaa silloin näyttölaitteen Menun asetuksiin ja kalibroi sen jälkeen uudelleen.  Katso myös seuraavasta väriprofiloinnin välineitä.

Läppäreissä on usein näytön säätöjä myös näppäimistössä; funktionäppäimiä, joilla voi muuttaa esim. kuvan kirkkautta.  Myös virransäästöominaisuudet vaikuttavat kuvan kirkkauteen.  Kirkkaustason säätö on mm. Win 10:ssä kohdassa Asetukset – Järjestelmä – Näyttö.


Säätämisen välineitä

Muita näytön väriprofiloinnin välineitä on aika paljonkin.  Ne voidaan ryhmitellä

  • – koneeseen asennettavat
  • – muistitikulta toimivat

Sitten lisäksi tulevat näyttölaitteen säätämistä auttavat

  • – online säätö- ja testipalvelut
  • – ammattimaiset säätölaitepaketit

Kaikkia edellä mainittuja löytyy netistä.  Tähän olen poiminut esimerkiksi muutamia yleisesti suosittuja ja joitakin itsekin testattuja.  Huomaa, että myös muut kuin Windowsin oma kalibrointityökalu edellyttävät, että näytön perussäätö on tehty.

Eizo kontrastin näyttö
Eizo Monitortest
mainittiin jo edellä ja se sisältää säätöä auttavien hyvien kuvien lisäksi erinomaiset monitorin testausominaisuudet. Pura ensin pakattu tiedosto minkä jälkeen se on asennettavissa myös suoraa muistitikulle. Ohjelmalla voi tehdä säätöjäkin, muitta se on ennen kaikkea näytön omaisuuksien testaaja.  Siihen kuuluu 24 testiä, joista tässä pikkukuvassa yksi.  Jos olet ostamassa näyttöä, jota voi testata, niin tässä on mainio väline mukaan muistitikulle toteamaan ostoksen laatu.

Koneeseen asennettaviin maksuttomiin kalibrointityökaluihin kuuluu
Monitor Calibration Wizard
Se on .exe muotoinen ohjelma, joten sen voi asentaa suoraa esim. muistitikulle. Kätevä pieni helppokäyttöinen työkalu.  Hyvä puoli on se, että entisen väriprofiilin saa palautettua, jos ei ole tyytyväinen uuteen kalibrointiin. Tässä kuvia sen käyttämisestä, klikkaa pienoiskuvat näkymään.

MCW 1MCW 2MCW 3

 

 

 

 

 

 

Kuva 1 aloitusruutu.  Siinä näkyy koneen nykyinen väriprofiili graafina.  Tästä kuvasta huomaa, että testikoneen nykyinen profiili (luotu Windowsin omalla kalibrointiohjelmalla) on varsin hyvännäköinen.  Kuva 2 on ensimmäinen eri värien kalibrointiruuduista.  Vasemmalla näkyvät isommat neliöt (Step1) säädetään niiden alla olevilla liukusäätimillä niin, että ei näy niiden muodostuvan kahdesta osasta.  Tämän jälkeen (Step 2) säädetään oikealla olevissa näyteruuduissa neliöt näkymään niiden alla olevin liukusäätimin.

Kuvassa 3 on säätöjen lopputulos.  Ohjelman 15 sek. kokeilu osoitti, että aikaisempi säätö on parempi.  Sen voi nähdä jo kuvassa näkyvistä alkuperäisestä ja ohjelman tuottamasta profiilin graafista.  Hyvää ei saanut enää paremmaksi, mutta tämä oli kyllä odotettavissakin!

Calibrize
on helppokäyttöinen kalibrointiohjelma.  Se on mainostuettu, mutta tässä tapauksessa ei muuta haittaa kuin joitakin mainoksia softan yhteydessä.  Turvallisuusmielessäkin siis käyttökelpoinen.

QuickGamma
on suosittu ja nopea apulainen värien kalibrointiin ja monitorin säätämiseen.  

CalibrationAider
on Windows-version lisäksi satavissa myös Macia ja Linuxia varten.  Ohjelma on hyvin ohjeistettu.  Tämä on maksuton, lisäksi samalla kehittäjällä on myös maksullinen säätöohjelma ja muita kuvaohjelmia.

Näytön online värien säätäjiä

DisplayCalibration.com
on helppokäyttöinen ja yksi suosituimmista online-kalibroijista.  Säädöt avautuvat sivun testikuvan alla olevista teksteistä [Brihtness And Contrast] jne.

Lagom LCD Monitor test
on myös suosittu online väline.  Kokeiluissa jäi epäselväksi sen soveltuvuus hiukan vanhemmille näytöille.  Ohjelma väitti, että testiruutua ei voi kunnolla kalibroida, vaikka näyttö toimii erinomaisesti ja kalibroituu hyvin muilla softilla.

Online Monitor Test
Siinä voidaan käyttää neljää eri vaihtoehtoista testitapaa. Kolme toimii netistä käsin, neljäs eli Executable mode tarvitsee työkalun asennuksen koneeseen.

 

Tulostimien värien hallinta

Tämä on oma laaja asiansa, joka ansaitsee oman artikkelinsa ja johon palataan myöhemmin.  Siinäkin on näytön kunnollinen kalibrointi avainasemassa.

 


Linkit sisältyvät tekstiin. Tässä muutamia lisätietoja:

Linkit

Värinhallinta-asetusten muuttaminen, Microsoftin perustietoa
 

Gnome help Värienhallinta, perustietoa myös suomeksi värienhallinnasta
 


Katso myös näitä

Printtien suunnittelu ja tulostusohjelmat
 

Kameroiden värintoisto-ominaisuudet
 

Kuvankäsittelyohjelmat valintaopas

 

 


 

EmailFacebookTwitterGoogle+LinkedInShare

Tagit: ,

Printtaa tämä artikkeli Printtaa tämä artikkeli
Neptun huhtikuu 25, 2016

 

 

Facebook ylivoimainen – mutta huippu jo takana?

 

 

Somen kehitys meillä

 

Kaikki me kuulemme, että joku on lopettanut jokin sosiaalisen median käytön.  Kun taas joku on sellaisen puolestaan aloittanut.  Mutta mikähän on kokonaistilanne?  Pitävätkö sosiaaliset mediat yhä pintansa ja onko sinne tullut uusia medioita, jotka näkyisivät luvuissa?  Entä onko eroa sillä, miten paljon somea käytetään mobiililaitteilla ja miten paljon muilla välineillä?

 


Heti kärkeen on todettava, että ei näy dramaattisia muutoksia.  Se, että yksi lopettaa ja toinen aloittaa pitää tilastot suunnilleen ennallaan. Katsotaan tilastoja Suomen kohdalla. Otsikkokuvana on graafi viimeiseltä kolmelta vuodelta, josta näkyy tämänhetkinen eri sosiaalisten medioiden käyttö Suomessa. Huomataan, että Facebookin huippuosuus on sattunut vuoteen 2014.  Siitä se on hiukan laskenut, joskin kevyesti noussut tähän vuoteen. Tämä sisältää käytön sekä puhelimilla että muillakin laitteilla.

Sosiaaliset mediat Suomessa
Tässä pikkukuvana tämän hetkinen somen käyttö Suomessa, klikkaa näkymään. Ylivoimaisessa johdoissa on Facebook, 74,5%. Mutta sillä on kuitenkin mielenkiintoisia ja hyvinkin erilaisia vaihtoehtoja.  Toisena tulee omanlaisensa blogikirjoitusten ja -sisällön, videoiden, kuvien ja aineistojen jakopalvelu Tumblr, osuus 6,6%. 

Kolmantena on omaleimainen reddit niin ikään 6,6% osuudellaan.  Se on mitä erilaisimpien linkkien ja asioiden jakopaikka.  Sivusto ei ole pilattu kovin korealla ulkonäöllä, mutta se ei liene tärkeätäkään.  Neljäntenä on  Pinterest, 5,6%, joka on harrastajien lähettämien linkkien ja kuvien jakopalvelu.  Ideoita ja inspiraatiota projekteihin ja harrastuksiin, sanoo sivusto.

Seuraavana on sitten jo odotetusti Twitter, mutta osuus ei ole kovin suuri  5%. Muiden osuus meillä on jo kovin vaatimaton.


Muuttuuko mikään?

Kuten otsikkokuvasta huomataan, niin muutokset ovat hitaita eivätkä ne ole suuria.  Mielenkiintoista on seurata säilyttääkö Facebook huiman etumatkansa muihin.  Ja pystyykö meidän suosioon kiilaamaan mitään uusia tulokkaita.  

Some mobile kehitysEntä miten sitten, jos otetaan vain mobiilikäyttö.  Se näkyy vieressä olevasta graafista. Siinä Facebookin kehitys on hyvin samantapainen, mutta osuus on suuri ja hiukan laskeva.  Twitterin puhelinkäyttö osuu meillä vuoteen 2013, josta se on selvästi laskenut.  Muiden medioiden käyttö puhelimella on selvästi vähäisempää kuin tietokoneilla.

 

 

Windows 10 SuomessaWindows 10 osuus Suomessa (3.2016)

Otetaan tähän vielä monia meitä kiinnostava tilastotieto.  Joko Windows 10 on meillä ykkönen Windowseista?  Ei ole, on vielä varsin kaukanakin johtopaikasta.  Win 7 johtaa edelleenkin ja uskon sen pitävän kärkipaikkansa vielä pitkään.  Sen sijaan Win 8.1:n se on jo nujertanut.  Muihin käyttöjärjestelmiin ei Windowsien kilpailuasetelmalla näytä olevan mitään vaikutusta.

 

 

 

Hyvä tietää Windows 10:stä:

Windows 10 asennus ja yksityisyysasetukset
 

Windows 10 korjaaminen
 

Windows 10 piilotetut ja vähemmän tunnetut ominaisuudet
 

 

 

 

EmailFacebookTwitterGoogle+LinkedInShare

Tagit: , , ,

Printtaa tämä artikkeli Printtaa tämä artikkeli
Neptun huhtikuu 17, 2016

 


Win 10 piilotetut ja vähemmän tunnetut ominaisuudet

 

 

Snap Assist
Windowseissa on ollut Win 7:stä alkaen joukko erilaisia toimintoja ja ominaisuuksia, jotka ovat kuin hiukan nurkan takana.  Ei ne nyt ihan salattuja ole, mutta monille käyttäjille jäävät helposti vähän tuntemattomiksi.  Siitä lähtien niitä on tullut Windowseihin vielä enemmän.  Ja nyt Win 10 kohdalla niitä on jo tavattoman suuri määrä.  

 


Miksi ihmeessä piilotettuja ominaisuuksia?  Microsoft haluaa määrittää, mitä toimintoja se pitää käyttäjille sopivina.  Ja mitkä ovat sen mielestä useimmille käyttäjille tarpeettomia.  Asiaan sisältyy myös Microsoftin tietojenkeruuta järjestelmistä.

Tällä sivustolla on yleensä infon tavoitteena tavallinen käyttäjä, käyttäjien enemmistö. Mutta tämän kohdalla olen jo pitkään pyöritellyt aihetta.  Kun nyt pitäisi ottaa esille näitä piilotettuja ominaisuuksia, niin onkin jo vaikeata sanoa, mikä soveltuu kullekin käyttäjälle.  Rajanveto ”tavallisen käyttäjän” ja kokeneen/teho käyttäjän väillä hämärtyy.  Muutenhan tässä ryhtyisi itsekin Microsoftin tapaan osoittamaan, mitä kullekin kuuluu.

”Tavalliselle käyttäjälle sopiva” tarkoittaa käytännössä usein myös sitä, että kuka tahansa voi asiaa, softaa tms kokeilla ja se on täysin turvallista.  Windows 10 piilotettujen kohdalla tämäkin vaatimus toteutuu, sillä emme lähde muokkaamaan Windowsin rekisteriä.  Tosin tätäkin seuraavassa sivutaan. Mutta sielläkin on työkaluja, joilla mahdollisia muutoksia voi kokeilla ilman että itse ryhtyisi rekisteriä muokkaamaan.

Jotkin toimenpiteet ovat monivaiheisia ja voivat tuntua vaativilta.  Jos siltä vaikuttaa, niin silloin voi sen kohdan huoletta jättää; nämähän ovat vain vaihtoehtoja, eivät pakollisia.  Emme liioin lähde kovinkaan pitkälle kuvailemaan kaikkia vaihtoehtoja, mitä jonkin omaisuuden säädöillä saadaan aikaan.  Jätetään se käyttäjän kokeiltavaksi, samoin kuin onko jokin säädöistä itselle tarpeen.

 

Vähemmän tunnettuja

Aloitetaan hukan pehmeämmällä laskulla Windows 10 maailmaan.  Aluksi otetaan muutamia jo aikaisemmista Windowseista periytyneitä ominaisuuksia.  Epäilemättä jo monille hyvin tuttuja, mutta otetaan kuitenkin mukaan kokoelmaan.  Tässä muutama poiminta tärkeämmästä päästä Ohjauspaneelin Valvontatyökaluista.  Klikaa seuraavassa pikkukuvat näkyiksi.

Resurssienvalvonta
Resurssienvalvonta
on mielenkiintoinen ja visuaalinenkin kokonaisuus, joka näyttää hakemistolehdet Yleistiedot, Suoritin, Muisti, Levy(t) ja Verkko.    Sinne pääsee Etsi-toiminnolla tai polkua Ohjauspaneeli – Valvontatyökalut – Resurssienvalvonta.

 

 

Suorituskyvyn valvonta

Suorituskyvyn valvonta
piirtää ja näyttää reaaliaikaisesti prosessorin käytön. Ihan ammattimainen väline suorittimen käytön ja tehojen arviointiin. Voi koekuormittaa konetta ja katsoa miltä näyttää. Pääsee Etsi-toiminnolla tai polkua Ohjauspaneeli – Valvontatyökalut – Suorituskyvyn valvonta – vasemmasta palstasta vielä Suorituskyvyn valvonta.

 

 

LevynhallintaLevynhallinta
on kolmas samasta paikasta löytyvä hyödyllinen tietolähde.  Siitä näkee tarkalleen koneeseen asennettujen levyjen koot ja tilanteen.  Etsi-toiminnolla tai Ohjauspaneeli – Valvontatyökalut – Tietokoneen hallinta – Tallennus – Levynhallinta.

 

Windowsin apuohjelmat
ovat aikaisemmista tuttuja ja edelleenkin mukana täydennettynä muutamilla uusilla.  Ne saa esille Käynnistä – Kaikki sovellukset – Windowsin apuohjelmat.  Niitä on siellä koko joukko mm. kuvakaappaustyökalu, merkistö, muistilaput, muistio ja paint.


Seuraavaksi siirrytään jo uusiin asioihin eli Windows 10 Asetuksiin.  Siellä on useita hyödyllisiä kohtia, joilla saa tietoja tai voi säätää systeemiä.

Tallennustilan käyttö 1Tallennustilan käytttö 2

Tallennustilan näyttö

Windows 10:ssä on melko mukava tallennustilan näyttö, ainakin jos vertaa aikaisempiin. Tallennustilat levyillä ja vaikka koneeseen kytketyillä muistitikuilla näytetään Asetukset – Järjestelmä – Tallennustila – klikkaa haluttua levyä.  Siellä voi siis tutkia käytettyjä tiloja tarkemmin ja tehdä niihin muutoksia.  Toki on sanottava, että varsinaiset kiintolevyjen analysoijat näyttävät paljon enemmän ja yksityiskohtaisempia tietoja, tarkemmin ->täällä.  Mutta tässä kätevä väline pikakatseluun.

Hiirellä vierittäminen

Hiirellä vierittäminen

Aikaisemmin saattoi hiirellä vierittää rivejä vain aktiivisissa näyttöruuduissa.  Nyt Win 10:ssä tämä onnistu kaikissa ruuduissa – ruutua ei tarvitse siis tätä varten aktivoida.  Edellytyksenä on, että asetuksissa tänä ominaisuus on kytketty päälle:  Asetukset – Laitteet – Hiiri ja kosketuslevy – Ota käyttöön.  Siellä on myös vierityksen säätö sekä kodassa Hiiren lisätoiminnot mm. kaksoisklikkauksen säätö.

Näyttöruutujen skaalaus

Jos on käytössä useampia näyttöruutuja, niin niissä saattaa olla erilaisia resoluutioita.  Silloin näyttöjen mittasuhteet poikkeavat toisistaan.  Win 10:ssä on ensimmäistä kertaa ominaisuus, jolla näyttöjen skaalausta voidaan säätää ja saada sopimaan paremmin toistensa kanssa.  Säätö on kohdassa Asetukset – Järjestelmä – Näyttö –  tee ruudussa Mukauta näyttöä kytkettyjen näyttöjen skaalaus.

Näytön kalibrointi

Näytön kalibrointi

Tämä on ollut suosittu ominaisuus aikaisemmissa Windowseissa.  Tärkeä kaikille kuvaohjelmien käyttäjille.  Mutta missä se on nyt?  On se yhä mukana, nyt löytää polkua Asetukset – Järjestelmä – Näyttö – Näytön lisäasetukset – värien kalibrointi ja muita säätöjä.  Sinne pääsee myös Ohjauspaneeli – Värienhallinta kautta.

Nämä eivät enää liity asetuksiin ja siellä tehtäviin säätöihin. Tässä pari uudistusta, jotka on hyvä tietää.

Snap Assist

Tämänkin edeltäjiä on jo käytössä Win 7-8.1:ssä.  Mutta nyt toiminto on uudistettu monipuolisemmaksi sen verran käteväksi, että uskoisi sille löytyvän enemmän käyttäjiä.  Snap Assist on lyhyesti systeemi, jolla saa samanaikaisesti työpöydälle useita aktiivisia ruutuja.  Aikaisemmin niitä sai kaksi, toinen vasemmalle ja toinen oikealle.  Nyt Win 10:ssä niitä saa halutessa jopa neljä; kaksi vierekkäin ylös ja samoin kaksi vierekkäin alas.  Lisäksi saa niitä esille esim. kolme niin, että kaksi on pienempää ja kolmas koko näytön korkuinen – tästä artikkelin otsikkokuva.

Ohjelmien ruudut saa mukaan kun tarttuu hiiren vasemmalla niiden yläpalkkiin ja raahaa hiirellä jompaankumpaan yläkulmaan.  Ruudut muuttavat automattisesti kokoaan. Ilman ensin yläkulman skaalausta niitä ei saa alas.  Sen jälkeen ruutuja voidaan siirrellä myös hiirellä vetämällä sekä Windows-näppäimellä + nuolinäppäimillä (vasemmalle, oikealle, ylös ja alas).  Näyttöjen paikkaa voi vaihtaa.  Kun hiukan harjoittelee, niin huomaa piankin miten ne siirtyvät.  Monille käyttäjille hyödyllinen.

Virtuaalityöpöydät

Virtuaalityöpöydät

Virtuaalityöpöydät ovat avattavia lisätyöpöytiä.  Niitä voi olla käytössä samalla useitakin.  Niihin kelpaavat jokainen aktivoitu softa, josta on pikakuvake tehtäväpalkissa.  Virtuaalityöpöydät avaa niin ikään tehtäväpalkissa oleva avattua ikkunaa muistuttava kuvake.  Sitä klikataan ja seuraavaksi sitten niitä kuvakkeita, joiden näytöt haluaa työpöydälle. Tai ensiksi aktivoidaan ikkunat ja sitten avataan työpöytä. Pienistä apukuvista alhaalla voi sitten valita työpöydän tai poistaa sen.

Windows Media Player
Windows Media Player entistä kehittyneempi

Minulla on ollut muistikuva, että Microsoft aikoinaan sanoi poistavansa Microsoft Media Plyerin Windows 10 asennuksesta ja muutenkin väheksyi sen kehittämistä.  Mutta mitä vielä.  Nyt on Windows Media Player mukana entistä ehompana ja sisältää aivan uusia tukiomiaisuuksia.  Niihin kuuluu mm. häviötön audiopuolen FLAC.  Videopuolella on nyt tuki MKW:lle ja pitkälle tulevaisuuteen tähtäävä HEVC/H.265 tuki.  

DirectX 12 mukana

Uusimman DirectX 12 tulo Win10:een on erityisesti pelaajille pitkälle tulevaisuuteen asti ulottuva uudistus.  Ja toistaiseksi vain Win 10:ssä.

Komentokehotteen säätöjä

Komentokehotteeseen parannuksia

Komentokehotteen käyttäjät saavat siihen lisää käyttöä edistäviä ominaisuuksia ja säätöjä.  Uudistuksia pääsee näkemään ja säätämään hiukan erikoista polkua noudattamalla.  Avaa Komentokehote (järjestelmänvalvojan) – klikkaa hiiren oikealla sen vasemman yläkulman mustaa kuvaketta.  Siitä aukenee alasvetovalikko.  Siitä valitaan kohta Ominaisuudet ja aukeaa pikkukuvan mukainen ruutu.  Siinä tietoja ja säätöjä; hakemistolehdet Asetukset, Fontti, Asettelu ja Värit.  Säädöt saa päälle ja pois, mutta kannattanee jättää päälle.

Kaksi järjestelmänvalvojan tiliä

On myös hyvä tietää, vaikka asiaa ei käyttäisikään hyväksi, että Windows 10:ssä on kaksi järjestelmänvalvojan tiliä.  Toisen niistä luo käyttäjä järjestelmää asentaessaan.  Toinen on piilotettu ja sen luo Win 10. Järjestelmän muutoksia voidaan tehdä aivan hyvin tuolla itse tehdyllä tilillä.  Mutta jos on ahkerampi säätelijä tai haluaa eroon harmillisesta ”Sallitko, että…” eli UAC-lapusta, niin kannattaa ottaa käyttöön tuo järjestelmän piilottama valvojan tili.  Sen käyttöön ottamiseksi on kolme eri vaihtoehtoa: 1. Komentokehote 2. Käyttäjätilien muokkaus tai 3. Muokkaamalla Tietokoneen hallintaa.  Näistä tarkka englanninkielinen kuvaus videoineen ->tässä.

Käyttöön otettu piilotettu tili kannattaa suojata salasanalla.

Windows 10 ulkoasun muokkaaminen

Win 10 sisältää suuren määrän aikaisemmasta järjestelmästä perittyjä ominaisuuksia.  Ne on vain piilotettu, mutta kuitenkin halukkaiden esille kaivettavissa ja käyttöön otettavissa.  Niiden esille kutsumisessa on käyttävä rekisterin muokkausta.  Hyvänmakuinen näytepussi rekisteriä muokkaavista muutoksia –> täällä.  Englanninkielinen, selkeä ja kuvitettu. Mukana on myös automaattisesti toimivat työkalut, joilla muutokset voi totuttaa ilman itse tehtävää suoraa rekisterin muokkaamista.  Silti aina rekisteriä muutettaessa; muista ottaa siitä varmuuskopio.

Windows 10 pikanäppäimet

Lopuksi laitetaan tähän Microsoftin suomenkielinen luettelo Win 10 pikanäppäimistä.  Niitä on aika paljon, mutta mukana on myös tosi hyödyllisiä.  Muilla tavoilla samaan kohteeseen pääseminen olisi paljon vaikeampaa, esim. Suorita ruudun avaaminen Win-näppäin + R. Luettelo on -> tässä.
 

*    *    *    *

Tämä artikkeli ei ole tyhjentävä yhteenveto kaikista Windows 10 piilotetuista ja vähemmän tunnetuista ominaisuuksista.  Koko järjestelmäkin on ollut käytössä vasta vähän aikaa.  Siksi on kiinnostavaa, jos lukijalla on mielessä jokin ominaisuus, säätö tai muu Win 10:n yksityiskohta, josta olisi hyvä tietää. Laita kommenttia!  Ja tietysti aina voi kysyä näistä ja muista Win 10 asioista.

 

Asiaan liittyvää

Windows 10 asennus ja yksityisyysasetukset
 

Windows 10 korjaaminen
 

Windowsin varmuuskopiointi

 

Windows 7 piilotetut ja vähemmän tunnetut työkalut

 

 

 

 

 

 

 


 

EmailFacebookTwitterGoogle+LinkedInShare

Tagit: , , , ,

Printtaa tämä artikkeli Printtaa tämä artikkeli
Neptun huhtikuu 10, 2016

 

Tietotekniikkalahja – olisiko siinä jotakin ideaa

 

 

Tietotekniikkaa lahjaksi

Pitäisi keksiä sopiva lahja.  Mutta mikä olisi sopiva lahja. Löytyisikö jotakin tietotekniikasta, onhan se varsin laaja aluekin.  Tässä lähdetään etsimään tietotekniikkalahjaa. Mutta ajatusten virkistämiseksi – ja sopivan löytämiseksi – pyörittelemme lahja-ajatuksia hiukan laajemminkin.


Tämä artikkeli on jatkumo aikaisemmalle jo muutaman vuoden takaiselle Tietotekniikkaa joulu- tai muuksi lahjaksi.  Vanha jää edelleenkin paikalleen, sillä siellä olevan kivan ja suositun joulutontun poistaminen ei tule kysymykseenkään.  Ennen joulua sekin juttu päivitetään.
 
Millainen on hyvä lahja yleensä?  Eiköhän se ole sellainen, josta saaja on tyytyväinen. Lahjoissa on hyvä puoli se, että vain harvoin päämerkitys on lahjan rahallisella arvolla. Yhteisesti annettavaan voidaan panostaa sitten enemmän. Tärkeintä on muistaminen ja jos vielä onnistuu osoittamaan, että lahja on valittu juuri saajalle sopivaksi, niin hieno juttu!

Moni asia saa hohtoa siitä, että sen toteuttamiseksi on tehty jotakin.  Sen mukaanhan esim. itse tehdyt lahjat ovat omaa luokkaansa.  Mutta tietysti kaikki ei voi olla itse tehtyä, varsinkaan kun puhutaan tietotekniikasta. Silloin tuo ”on tehty jotakin” voi tarkoittaa pientä puuhaa sopivan lahjan keksimiseksi ja hankkimiseksi.

En malta olla myös mainitsematta usein tietotekniikkaan liittyvästä erikoisesta sivuilmiöstä.  Tietotekniikassa – kuten esim. autojen kohdalla – voidaan lähteä etsimään ja arvostamaan aina vain teknisesti tehokkaampaa, nopeampaa, uudempaa ja kalliimpaa.  Tämä varustelukierre ei ole hyödyllinen.  Lahjan antajankin on hyvä miettiä, että ei lähde tukemaan tarpeetonta yhä parempien huippulaiteiden kierrettä.  Siinä ei koskaan pääse maaliin, aina on jollakin vielä parempi.

Sopiva lahja on siis saajalähtöinen.  Siksi seuraavassa ideointirungossa otetaan lähtökohdaksi lahjan saaja, hänen persoonansa, harrastuksena ja kiinnostuksensa. Toisaalta harrastukset ovat kuin veteen piirretty viiva, ainahan voi harrastaa jotakin muutakin.  Miten sitten, jos ei tarkkaan tiedä?  Parhaaseen tulokseen pääsee silloinkin tuon esittämäni kaavan mukaan ”on tehty jotakin”.  Tässä se merkitsee, että otamme selvää lahjan saajan harrastuksista.  Yllätyksen säilyttämiseksi hänet tuntevilta ja jos ei yllätystä tavoittele, niin kysymällä saajalta suoraa tai kautta rantojen.

Tietokoneiden ystäville:
– Uusi tietokone tai tabletti, mutta muita mahdollisuuksia on paljon.

Ohjelmat  Monet meistä käyttävät hyväksi maksuttomia ohjelmia.  On kuitenkin alueita, joissa harrastajat pääsevät maksullisilla paljon parempiin tuloksiin.  Mainittakoon esim. videoiden editointi-ohjelmat ja vaativat tulosteiden suunnittelu- ja printtausohjelmat.  Pelaajille pelejä.

Tietokoneen lisälaitteet, esim. printteri, skanneri, monitoimitulostin, näyttö, WLAN-laitteet, web-kamera, ulkoinen kovalevy, verkkokovalevy, hiiri, näppäimistö, muistikortin lukulaite, kaiuttimet tai äänijärjestelmä, piirtoalusta, hiirimatto, johon saa myös teetettyä kuvan, kuulokkeet, mikrofoni, jne

Tietokoneen komponentit, esim. SSD-levy, prosessori, näytönohjain. Parasta ottaa selville, onko sopiva.

Pelien ystäville:
– Pelikonsolit ja/tai siihen pelejä, pelihiiri, pelinäppäimistö, pelit, lisälaitteet

Autoilevalle:
– Navigaattori, puhelinteline, perheelle (ajorauhan antaja) ja sen pienemmille takapenkkiläisille kannettava DVD-soitin, kiillotuslaikka, painepesuri jos pesumahdollisuus

TVn ystäville:
– TV tai kakkosTV, nauhoittava digiboxi, maksu-TV kortti, DVD- tai blue-ray soitin, CD/DVD säilytyshyllyt, TVn lisäkaiutinjärjestelmä

Mökkiläiselle:
– MökkiTV, mökkiradio, aggregaatti, usein myös veneilijälle sopivia laitteita kuten kaikuluotain

Kuntoilevalle:
Sykemittari, askelmittari

Kenelle vaan:
– Puhelin ja sen lisälaitteet, kotelot, puhelimeen yhdistyvät virtuaalilasit, puhelimien Prepaid-liittymät, nettiradio, digitaalinen valokuvakehys, älykellot
– Kamera tai videokamera. Tähän ex-valokuvaajan vinkki: hanki kallis järjestelmäkamera vain jo valokuvausta harrastavalle.  Kunnon pokkari on ihan hyvä, järkkäri ei sovellu ensimmäiseksi kameraksi. Kameroihin ja videointiin on paljoin lisälaiteita; salamia, jalustoja, videopäitä jne.

Hänelle, jolla on jo kaikkea:
– Katso artikkelin loppupuolelta!

 

Miten hankitaan

Tietotekniikkalahjojen hintojen vertailu ja hankinta on aika helppoa.  Käytetään nettiä ja siellä toimivia verkko- tai muita kauppoja, joilla luettelot ja hinnastot.  Hintoja voi vertailla mukavasti jos ottaa vaikka jonkin tunnetuista kuten Verkkokauppa.comin ja katsoo sieltä.  Siellä olevia hintoja voi sitten vertailla muualta saataviin ja vaikka mennä sopivaan liikkeeseen itse katsomaan.  Tietotekniikkaa on myös netissä ja liikkeissä usein tarjouksina.

Tietotekniikkaa itselleen tai lahjaksi ostavien on hyvä muistaa, että henkilökohtaisessa kaupankäynnissä myyjät yleensä pyrkivät painottamaan kalliimpia vaihtoehtoja.  Toki kalliimpi voi olla usein parempi, mutta jos ei tarvitsekaan niitä kalliimpia ominaisuuksia.  Siksi asiantuntemus ja vertailu on aina kannattavaa.  Tarkista ja muista myös tietotekniikkalahjojen takuut.

 

Hänelle, jolla on jo kaikkea

Palataan tuohon asiaan, joka voi olla joissakin tapauksissa perin pulmallinen.  Asia helpottuu, jos tietää lahjan saajan olevan huumorintajuinen.  Silloin voi hankkia lähes mitä vaan, vaikka aivan sellaista, mitä ei koskaan tarvitsekaan.  Lappuun vain mukaan sopivat esittelyt lahjan erinomaisuudesta ja tarpeellisuudesta.  Jos saaja on hiukan totisempaa sorttia, niin nimellä ja/tai kuvalla yms. personoitu esine. Tai sitten lahjakortti. Vai mitä?

 

Verkossa voi vertailla

Netissä on aina ostajan markkinat.  Hintoja ja tuotteiden ominaisuuksia voi vertailla.  Tunnetuilla verkkokaupoilla on myös selkeät tuotteiden palautussysteemit; jos hankinta meni pieleen, voi tuotteen palauttaa.

Tässä muutamia verkkokauppoja, joita netissä on paljon muitakin.  Jokaisella voi olla omia suosikkejaan.

Verkkokauppa.com

Tietokonekauppa.fi

Systemastore

Jimm's

Euronix

Expert

Puhelimia ja käyttöliittymiä saa myös nettioperaattoreilta ja niiden kaupoista

 

Ulkomaisia
Computeruniverse

Technikdirect saksalainen
 

Hintojen vertailu

Vertaa.fi  tietotekniikka-tuotteiden hintojen vertailusivusto
 

 

Hyvä tietää

WOT Web Of Trust surfaa ja osta netistä turvallisesti

 

 


 

EmailFacebookTwitterGoogle+LinkedInShare

Tagit: , , , ,

Printtaa tämä artikkeli Printtaa tämä artikkeli
Neptun huhtikuu 4, 2016

 


Kiintolevyn ylläpito, viat ja korjaus

 

 

WinDirStat SSD-levy

Kiintolevy on yhdessä muistikampojen kanssa tietokoneen aivot.  Ne muistavat kaiken pysyvästi ja muistikammat oman osuutensa ohjelmien käytön ajan. Jos aivoihin tulee vikaa, on se aina vakava paikka.  Miten voidaan varmistaa, että kiintolevyt toimivat?

 

Tässä oppaassa on kolme osiota.  Ensimmäisessä selostetaan, mitä erilaiset kiintolevyt ovat ja miten ne toimivat.  Seuraavassa osassa kerrotaan, miten kiintolevyt pidetään kunnossa.  Ja kolmanneksi mitä vikoja kiintolevyissä on ja voidaanko niitä korjata tai pelastaa tietoja.


1.  Kiintolevyt – mikä ja millainen

Mistä tietää millaisia kiintolevyjä koneessa on?  Onko sillä jotakin väliä millaisia ne ovat?  On sillä paljonkin merkitystä, tieto on kovasti hyödyllinen.  Nykyisissä koneissa voi olla kahdenlaisia kiintolevyjä; uudempia nopeita SSD-levyjä (Solid State Drive) ja perinteisiä mekaanisia HDD-levyjä (Hard Disk Drive).  Näiden ero pitää tietää, jos aikoo pitää kiintolevyt kunnossa.

Perinteisessä HDD:ssä tieto tallentuu mekaanisesti hurjalla nopeudella toimivaan koneistoon. Tieto tallentuu ja se luetaan levymäiseltä alustalta, johon se sijoittuu sektoreittain.  Kiintolevytyypin etuja ovat sen säilytystilan edullinen hinta ja suuret kapasiteetit.  Haittapuolia ovat mekaniikan vikaherkkyys, kuluminenkin ja se, että vaikka se on nopea, niin SDD-levy on vielä nopeampi.

Uudempi SSD-levy ei sisällä mitään mekaanisia osia.  Siinä tieto tallentuu muistisoluihin levy oman monimutkaisen ohjausjärjestelmän mukaan.  Sen etuja on nimenomaan nopeus.  Haittapuolia taas säilytystilaan nähden kalliimpi hinta kuin HDD-levyillä ja selvästi pienempi kapasiteetti eli mahtuu vähemmän.

Kun veljekset ovat näin erilaisia, niin niitä onkin paras tapa käyttää yhdessä.  Nopea SSD hoitaa koneen nopeutta mutta ei muistin kapasiteettia vaativat tehtävät.  HDD-levylle taas puolestaan sijoitetaan kaikki tilaa vievät tiedostot, joita tyypillisiä ovat musiikki, kuvat ja videot.  Yleensä SDD-koneessa toimivat ohjelmatkin riittävän nopeasti, vaikka ne olisi sijoitettu hitaammalle HDD:lle.

SSD-levyt ovat uutta tekniikkaa. Siksi Windowseista ei Vista vielä täysin tue niitä.  Jos koneessa on Vista, niin siinä kyllä SSD-levykin toimii, mutta sen tärkeä TRIM-toiminto ei ole siinä tuettu.  Tämän puute vesittää koko levyn nopeuden ja toimivuuden.

WinDirStat HDD-levyWinDirStat SSD-levy
HDD-kiintolevyssä tieto tallentuu siis selkeihin sektoreihin.  SSD-levyissä puolestaan tieto sijoittuu niiden muistisoluihin minne tahansa.  Miltähän tuo joka paikkaan jakautuminen näyttäisi visuaalisesti?  Katsotaanpa kuvia.  Tässä kaksi kuvaa, joista vasemmanpuoleisessa on WinDirStat kiintolevyjen näyttö- ja halintaohjelmalla analysoitu HDD-kiintolevy. Klikkaa kuvat näkyviksi.  Kun katsoo kuvaa, niin huomaa, miten kiitolevyn sisältö värikkäässä analyysikuvassa sijoittuu pieniin, mutta helposti löydettäviin paikkoihinsa.

Oikeanpuolimmaisessa kuvassa – sama on myös tämän oppaan otsikokuvana – on WinDirStat piirtänyt vastaavasti tiedostot koneen SDD-levystä (sisältö tietysti erilainen).  Tästä huomaa havainnollisesti, miten muistisolu-rakenne hajottaa tiedostot tosiaan joka paikkaan.  Ero HDD-levyyn on oleellinen.

Mistä sitten tietää, millaisia kiintolevyjä koneessani on? Sen saa selville useallakin eri tavalla.  On erityisiä softia, jotka sen selvittävät.  Mutta välttämättä sellaista ei tarvita, sillä kaikki kiintolevyn testausohjelmat ilmoittavat myös mitä levyjä koneessa on.  Näistä kunnossapidon ohjelmista tarkemmin seuraavassa kohdassa 2.

HDD- ja SSD-levyjen tunnistaminen ja toisistaan erottaminen on siksikin tärkeätä, koska niitä hoidetaan – ylläpidetään – eri tavoin. Esim. HDD-levyille vakiintuneet ylläpitotavat voivat jopa vaurioittaa SDD-levyjä.  Tästäkin tarkemmin seuraavassa.

Myös häiriöiden ja vikojen kohdalla pitää tunnistaa kiintolevytyyppi. Kummatkin kiintolevytyypit kuluvat käytössä omalla tavallaan.  HDD-levyt lähinnä liikkuvien osiensa takia. Käytön myötä voivat SSD-levyjen muistisolut vaurioitua.  Silloin levyn kehittynyt hakusysteemi poistaa tällaisen solun käytöstä.  

Aikaisemmin kun SDD-levyt olivat uusia, niin ehkäpä kilpailevien HDD-valmistajien tuella korostettiin niiden kulumista ja mahdollista vaurioitumista.  Nyt tilanne on jo tasaantunut.  Oikein hoidettuna ei normaalikäytössä ole mitään erityisiä pulmia.  Silti on hyvä aina muistaa varmuuskopiointi – oli levy millainen tahansa, niin sen varmistaa varmuuskopio.

 

2. Kiintolevyn pitäminen kunnossa

Millaisia kiintolevyjä koneessa?  Tämänkin saa selville monella tavalla.  Useimmat koneen kokoonpanoa analysoivat ohjelmat kertovat kiintolevyjen tiedot.  Mainittakoon vielä siihen sopiva ohjelma, joka kertoo paitsi kiintolevyt, myös muut kokoonpanon tiedot; Speccy  
ja siitä kätevä portable versio.

Kaikki kiintolevyjen kuntoa analysoivat ohjelmat ilmoittavat myös tarkalleen, mitä kiintolevyjä koneessa on. Katso jäljempänä kohta Testaus.
 

Siivous

CCleaner Portable
Tähän kuuluvista ylläpitotoimista osa mielletään koko tietokoneen kunnossa pitämiseksi, vaikka siinä onkin kyse juuri kiitolevyistä.  Tähän toimenpideryhmään kuuluvat kiintolevyjen puhdistusohjelmat cleanerit. Toivottavasti yhä useammassa koneessa tiedostojääneiden puhdistaminen on jo ylläpitorutiinia.  Siivousohjelmia on esitelty tarkemmin ->täällä.

CCleaner

CCleaner Portable

Tilan käyttö

Vaikka kiintolevyt olisivat miten suuria tahansa, niin yleensä käy niiden tila kuitenkin jossakin vaiheessa vähiin.  Tämä on erityisen huono juttu jos koneessa on vain yksi kiintolevy.  Silloin Windowsin, asennusten sekä muiden softien kiintolevyltä tarvitsema ylimääräinen tyhjä tila ei enää riitäkään ja vaikeuksia tulee.  

Kiintolevyn tilan saa näkyviin Windowsillakin; Tietokone tai Oma tietokone – haluttu kiintolevy – Ominaisuudet.  Tämä on kuitenkin vain karkea lähtökohta jos pitäisi jotakin tehdä tai tukia asiaa tarkemmin.  Siksi on kehitetty erilaisia kiintolevyjen analyysiohjelomia.  Monilla niillä saa esille paitsi tiedostojen koot – näkee mihin tila on käytetty – niin niillä voi myös poistaa ja hallinnoida tiedostoja.

Näistä on aikaisemmin neptunetissä aikaisemmin esitelty tarkemmin WinDirStat ja SpaceSniffer -> täällä.  

Näistä WinDirStat soveltuu myös SSD-levyjen analysointiin – kuten edellä jo kuvineen nähtiin.  Lataukset tietoineen alinna Linkeissä.  Huomaa, että WinDirStatin saa myös kätevänä portable versioina.  Silloin koneeseen ei tarvitse asentaa mitään ja tikulle asennettua softaa voi käyttää kaikkiin koneisiin.

TreeSitze Free SSD-levy
Jos visuaalista kuvaa tilan käytöstä ei tarvitse, niin tilan käytön analysointiin on myös muita käteviä työkaluja.  Tällainen on esim. TreeSize Free Portable tai sen koneeseen asennettava versio. Ohjelman antama tieto on selkeä myös SDD-levyjen kohdalla.  Tässä kuva SSD-levyn analyysistä, klikkaa kuva näkymään.   Sisäkkäisiä tiedostoja voi valinnan mukaan tarkastella 1-6:lla eri tarkuuden tasolla, joten tarkkuutta riittää tarvittaessa aivan yksityiskohtiin asti.


Eheytys

Kiitolevyn eheyttäminen on yksi sen perinteisiä hoitokeinoja.  Aikoinaan oltiin sitä mieltä, että eheyttäminen on välttämätöntä jotta kone ei hidastuisi.  Myöhemmin on kuitenkin tultu siihen, että se on hyödyllistä, mutta ei havaittavasti lisää esim. koneen nopeutta.

Koneen käytöstä riippuu, miten paljon hyötyä eheytyksestä on. Mitä enemmän ja monipuolisempaa käyttöä, sitä hyödyllisempää.  Tämä koskee kuitenkin vain HDD-kiintolevyjä.  SSD-levyjä ei tule eheyttää.  Niiden valmistajat sanovat, että pari eheytystä ei vielä mitään vaurioita tee. Mutta pitemmän päälle SSD-levyjen eheyttäminen kuluttaa niitä eli lyhentää niiden käyttöikää.

Auslogics Disk Defrag vain HDDtä varten
Eheytyksen voi tehdä Windowsin omalla työkalulla.  Se ei kuitenkaan ole paras mahdollinen.  Jos kerran eheyttää, niin se kannattaa tehdä sellaisella erikoistuneella softalla, joka osaa myös optimoida tiedostojen sijainnin.  Näiden ohjelmien lippulaiva on Auslogics Disk Defrag.  Sillä voi eheyttää myös SSD-levyjä, mutta sitä ei kuitenkaan pidä tehdä. HDD:t se virittää oikeaan kuntoon ja halutessa optimoi ne.  Optimoituna käsittely kestää hiukan kauemmin, mutta on ainakin ajoittain tehtynä hyödyllinen. Tässä linkit sen tietoihin ja latauksiin.
Auslogics Disk Defrag  

Portable Auslogics Disk Defrag

Huom! Koneen asennettava versio on mainostuettu.  Siis sen asennuksessa on vaara saada tarpeettomia kylkiäisiä jos ei ole tarkkana.  Jos haluaa helposti välttää kylkiäisten mahdollisuuden, niin käytä sen portable versiota.  Siinä ei ole haitakkeiden mahdollisuutta.  Lisäksi tikulle asennettuna softa kulkee kätevästi mukana minne tahansa eikä koneeseen tarvitse asentaa mitään.

Niitä on muitakin HDD-levyjen eheyttäjiä.  Vaikea löytää kuitenkaan alan kärkiohjelman veroista.  Kokeiltu on, mutta ei löytynyt.

Testaus

Kiintolevy ei tarvitse paljoa huolenpitoa, mutta sen kuntoa on hyvä seurata.  Toimiiko se kuten pitää?  Kiintolevyn alkavat ja piilevät viat ovat moninaisia.  Siitä johtuvia häiriöitä, katkoksia ja koneen sulkeutumisia on vaikea erottaa muista mahdollisista virhetoiminnoista. Sopivilla testiohjelmilla saadaan kiintolevyjen kunto selville nopeasti.  Niitä on näytöiltään ja ominaisuuksiltaan erilaisia, joten tässä muutamia suosituimpia kommentteineen.

Nämä ohjelmat kertovat tietysti myös mitä kiintolevyjä koneessa on.

CrystalDiskInfo HDDCrystalDiskInfo SSD-levy
Otetaan ensimmäiseksi CrystalDiskInfo. Tämä kiintolevyjen testaus- ja informaatio-ohjelma sopii sekä HDD että SSD levylle. Sen saa myös suomenkieliseksi. Tässä kaksi pikkukuvaa sen skannaustuloksista, vasemmalla HDD-levyn ja oikealla SSD-levyn.  Kuvissa näkyy vain alkuosa pitemmästä listauksesta.  Klikkaa kuvat näkymään.  Softa on nopea ja skannaus kestää vain hetken. 

Ohjelmaa ja muitakin kiintolevyjen testaussoftia on esitelty tarkemmin  -> täällä, myös miten vältetään kylkiäinen asennettavaa ohjelmaa ladattaessa. 

Myös CrystalDiskInfoa on kaksi versioita, koneeseen asennettava ja portable.  Tässäkin koneeseen asennettava on mainostuettu ja kylkiäinen pitää välttää edellä olevan linkin ohjeen mukaan.  Tai valita kätevä portable versio, jossa ei ole kylkiäisiä, eikä tarvitse asentaa koneeseen.
CrystalDiskInfo

Portable CrystalDiskInfo

Tässä toinen vaihtoehto HDDScan.  Nimestään huolimatta tämä skannaa myös SSD-levyt.

Vielä softa, joka tutkii kaikki HDD-levyt merkistä riippumatta, ei SDD-levyille; SeaTools for Windows. Ohjelma on esitelty tarkemmin aikaisemmin -> täällä.

ATTO Disk Benchmark on sekä SSD- että HDD-levyjen testausohjelma.

Monia kiinnostaa seurata erityisesti miten kauan SSD-levy kestää koska siitä ei ole meillä vielä juurikaan omakohtaista kokemusta.  On joukko softia, jotka painottavat muiden tietojen ohella testaustaan myös tähän käyttöiän selvittämiseen.  Sellainen on esim. SSDReady Free.
SSD-levyillä on myös merkkikohtaisia testaus- ja info-ohjelmia.  Useiden levymerkkien työkaluihin pääsee -> tästä.  Tässä edellisten lisäksi vielä yksi tärkeimmistä, Kingston Toolbox.

 

3. Kiintolevyjen viat ja niiden korjaaminen

Perinteisistä HDD-levyistä on jo pitkä kokemus niiden häiriöistä ja vioista.  Ajan mittaan ovat levyt kehittyneet aivan huipputasokkaiksi. Niiden totaalinen hyytyminen on yhä harvinaisempaa.  Ylläpitotoimenpiteillä ja kunnon seuraamisella saa lisää varmuutta.

Miten sitten HDD-levy oireilee ja mistä huomaa sen viat?  Häiriöitä on monenlaisia.  Ohjelmien suoritus pätkii tai katkeaa kokonaan, kone käynnistyy odottamatta uudelleen, levystä kuuluu outoja ääniä, Windows ei käynnisty, kiintolevy kuumenee, kuuluu outo BIOSin beeb-koodi eli varoitusääni jne.

Mekaanisen kiintolevyn vikaantuminen voi alkaa levyn vaurioituneista sektoreista.  Niitä voidaan poistaa käytöstä korjausohjelmin, joten levyn käyttöä voi jatkaa.  Kuitenkin vikojen lisääntyminen on varoitusmerkki pahemmasta vauriosta.  Ja se on kiintolevyn täydellinen stoppi, se ei toimi enää lainkaan.

Oireilevien HDD-kiintolevyjen tiedot tulee tallentaa muualle ja levy vaihtaa uuteen.  Osittain toimivilta voidaan ehkä tietoja pelastaa palautus- tai pelastusohjelmilla. Esim. Live-Linuxilla voi pelastaa tärkeitä tietoja. Myös jo kokonaan hyytyneen kiintolevyn tietoja saatetaan pelastaa. Tämä on erikoistuneiden palveluyritysten tehtäviä.  Aikaisemmin se oli niin kallista, että vain lähinnä yhteisöt ja firmat saattoivat näitä palveluita käyttää.  Nykyisin kilpailu on tuonut palvelut myös yksityishenkilöiden ulottuville.  Tutki ja vertaile hintoja.


SSD-levyjen vioista ei ole vielä kovinkaan pitkää kokemusta.   Tiedetään, että nekin voivat sekä oireilla että kokonaan hyytyä.  Yksi mahdollisuus on todella vilkkaassa käytössä tai väärin hoidettuina, että muistisoluja tuhoutuu jolloin toiminta hidastuu.  

Erityisesti SSD-levyjen paras varmistuskeino on ylläpidon ohella sen varmuuskopiointi.  Niiden kohdalla kannatta tutustua myös oman levymerkin merkkikohtaisiin työkaluihin ja informaatioon.  Työkaluja kehitetään koko ajan ja sinne saattaa tulla levysi käyttöä tehostavia parannuksia.    Kiintolevyn tärkeiden tiedostojen varmuuskopiointi on aina suositeltavaa jo ennen virheiden skannausta ja korjausyrityksiä.

Macrorit skanneri
Edellä kohdassa 2. Kiintolevyn pitäminen kunnossa/Testaus on joukko softia, joilla voi testata ja seurata kiintolevyjen kuntoa.  Jos haluaa tarkan kuvan vikaepäillystä, niin otetaan tähän vielä yksi testiohjelma Macrorit.  Tämän saa myös portable versiona: Tuossa Macrorit-linkissä on kaksi vihreällä merkittyä latausmahdollisuutta.  Oikeanpuolimmaisen MajorGeeks laatikon alla on sininen teksti: Local Download Portable Edition.  Klikaa sitä. Tämä skannaa sekä HDD että SDD-levyt tarkasti.  Skannaus kestää jonkin aikaa, varsinkin jos levy on kapasiteetiltaan suuri. Se voidaan kuitenkin tehdä tausta-ajona eli tehdä silloin muuta.  Kun skannaus on valmis ohjelma laittaa raportin työpöydälle.

HDD-leyssä voi siis olla virheellisiä sektoreita ja sitä voidaan rajoitetusti korjata ohjelmallisesti.  Yksi tällainen työkalu on HDD Scan And Repair.   Se tutkii sektorit ja eristää virheelliset.

Tässä toinen vastaava skannaus ja korjaussofta HDD Bad Sectors Repair.


Yhteenveto

Kiitolevyjen toiminnan varmistat näin:

  •  Siivoa kiintolevyt turhasta ja käytön myötä syntyvistä jäänteistä
  •  Ylläpidä niitä oikein ja seuraa niiden kuntoa
  •  Ryhdy toimenpiteisiin, ennen kuin oireileva levy tuhoutuu
  •  Varmuuskopioi tärkeät tiedostot tai koko levy
  •  Muista, että HDD- ja SSD-levyjen ylläpito ja käyttäytyminen on erilaista

 

VINKKI
Kaikki oleelliset kiintolevyn ylläpito- ja testiohjelmat saa myös portable versioina.  Silloin ei koneeseen tarvitse asentaa mitään.  Erityisen kätevää, varsinkin jos on useita tietokoneita.  Ohjelma muistitikulle ja se kulkee asetuksineen mukana minne vaan.  Asennus tikkuun on yksinkertainen ja selostettu tarkemmin -> täällä.

 


Linkit ovat oppaan yhteydessä


Asiaan liittyvää
Parhaat kiintolevyn puhdistusohjelmat

Mihin kiintolevyn tila häviää – SpaceSniffer ja WinDirStat

Kiintolevyjen kuntotestaus

Varmuuskopioinnin opas kotikäyttäjille

Tietojen pelastuslevy

Tietokoneen pitäminen kunnossa – paremmin toimiva tietokone
 

 

 

 

EmailFacebookTwitterGoogle+LinkedInShare

Tagit: , ,