Printtaa tämä artikkeli Printtaa tämä artikkeli

 

 

Miten olemme tekemisissä tietokantojen kanssa

 

 

Tietokannat ovat useimmille tietotokoneen käyttäjille vähemmän tunnettuja asioita. Kuitenkin kaikki netissä liikkuvat ja tietotekniikkaa käyttävät joutuvat niiden kanssa tekemisiin. Erityisesti silloin, jos on oma nettisivusto, ja onhan Windowsin rekisterikin sellainen. On hyödyllistä tietää, mitä ne tietokannat oikein ovat. Tässä tehdään niihin pikasilmäys. Tietokantojen luominen ja muokkaaminen on oma laaja alueensa josta tässäkin kerrotaan, vaikka ei mennä aivan muokkauksiin asti.

 

 

Mitä ovat siis tietokannat? Ne ovat sähköisesti tallennetuija koosteita erilaisista tiedoista ja informaatiosta. Hakumenetelmillä voidaan tietokannasta löytää, muuttaa, korjata tai täydentää yksittäisiä tietoja. Muokkaamiseen tarvitaan tietokannan tyypistä riippuvia erilaisia työkaluja.

Jos verrataan meille tutumpaan käsitteeseen tietolaitteiden ohjelmiin, sovelluksiin, niin tietokannat ovat yleensä ohjelmia laajempia kokonaisuuksia. Käytössä olevia tietokantoja ylläpitää ja jatkuvasti päivittää jokin siihen tarkoitettu ohjelmisto. Tämä muokkaaminen on automaattista. Siksi esim. nettisivustojen ylläpitäjien ei välttämättä tarvitse tietää, miten tuo jatkuva muokkaus tapahtuu. Siten tietokannat ja niiden muokkaus voivat helposti jäädä tuntemattomiksi.

Täsmällisemmin ja laajemmin on tietokantojen olemus selostettu täällä -> suomeksi (suppeammin)  ja -> englanniksi (laajemmin).

 

Suosituimmat tietokannat maailmassa

 

Maailmassa on useita satoja erityppisiä tietokantoja. Kuten meille tutummat ohjelmat (sovellukset), nekin ovat keskenään hyvin erilaisia. Tietokantatyypit on suunniteltu juuri johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Maailman yleisimmät tietokannat näkyvät yllä olevasta graafista. Tarkastelemme tässä tarkemmin niistä suosituimpia ja varsinkin MySQLn käyttöä.

 

Oracle


Oracle Database (Oracle DBMS)  on Oracle Corporationin kehittämä. Se kuuluu relaatiotietokantajärjestelmiin ja on niistä suosituin. Se on palveluntarjoajien saatavilla erilaisina asennuksina, mm. pilvi- ja hybridiasennuksina. Sitä tarvitaan online tapahtumien käsittelyyn ja tietojen säilytykseen sekä näiden yhdistettyihin tietokantatehtäviin.

Se on käyttävissä myös kolmannen osapuolen palvelimilla ja Oracle-leitteistoilla. Se kilpailee markkinoilla etenkin IBMn Db2:n ja Microsoftin SQL Serverin kanssa. Oracle ja IBM kilpailevat Unix- ja Linux-alustojen keskitason tietokantamarkkinoista. Sitä vastoin Microsoft puolestaan hallitsee keskitason tietokantamarkkinoita Microsoft Windows -alustoilla.

 

MySQL


on useimmille tavallisille tietokoneen käyttäjille edellistä tutumpi ympäristö. Se onkin maailman suosituin avoimen lähdekoodin ilmainen tietokantajärjestelmä. MySQL on kirjoitettu C- ja C++-ohjelmointikielillä. MySQL-tietokantaa käyttävät esimerkiksi Twitter, Facebook, Amazon ja Uber. Se pyörii myös useiden nettisivujen julkaisujärjestelmien alustoilla kuten WordPressin. (Tämä Neptunet sivusto on WordPress alustainen).

Oracle ja SQL Server hallitsevat yritysmaailmaa, mutta MySQLn suosio on suurissa yrityksissä kasvussa. Lisäksi MySQL on suosituin tietokanta varsinkin startup-yrityksissä. Oracle osti MySQL:n osana Sun Microsystemsin hankintaa vuonna 2009.

 

MariaDB


relaatiotietokantajärjestelmä pohjautuu MySQLään. Sen pääkehittäjänä toimii toinen MySQL:n kehittäjistä, suomalainen Michael ”Monty” Widenius. MariaDB on täysin yhteensopiva MySQL:n kanssa ja voi toimia sen täydellisenä korvaajana. MariaDBtä pidetään yleisesti sekä testien mukaan MySQLää nopeampana ja tehokkaampana ja sen käyttäjämäärä on kasvussa. MariaDB on käytössä esimerkiksi Wikipedialla ja Googlella. Se on asennettavissa myös WordPressiin tai MySQL muutettavissa siihen.

 

Microsoft Access

Microsoft Access on vaativiin Microsoft Office ohjelmistopaketteihin kuuluva tietokantasovellus. Microsoft Accessilla voidaan tehdä myös omia tietokantasovelluksia, jolloin se on maksullinen, tarkemmin -> täällä.

 

Windowsin rekisteri
Myös se on tietokanta. Sillä voidaan muokata kaikkia Windowsin ominaisuuksia. Windowsin rekisterin  ylläpito tapahtuu automaattisesti, joten normaaliolosuhteissa käyttäjien ei tarvitse koskea sen säätöihin.

Katsotaan kohta, miten MySQL-tietokanta toimii julkaisujärjestelmän taustavoimana. Ensiksi kuitenkin siitä, mitä nuo nimi ja sen kirjaimet tarkoittavat. SQL-osa nimessä tarkoittaa Structured Query Language -kieltä. SQL on yleisin standardisoitu kieli, jota käytetään tietokantoihin pääsyn yhteydessä. MySQL on paitsi tietokanta myös sen hallintajärjestelmä. Ne toimivat hyvin, sillä MySQL tietokantapalvelimet ovat tehokkaita, erittäin nopeita, luotettavia ja helppokäyttöisiä.Miten tietokanta liittyy WordPressiin

WordPress kuten julkaisujärjestelmät Joomla! ja Drupal tarvitsevat toimiakseen ainakin yhden tietokannan. Se on välttämätön sivuston toiminnan kannalta koska siihen tallennetaan tai siitä haetaan tietotoja aina kun WPn sisältöä muokataan. WP käyttää PHP ohjelmointikieltä kirjoittaessaan tietokantaan. WP tukee virallisesti kahta erilaista tietokantaa MariaDB:ta ja MySQL:aa. Muitakin tietokantoja voidaan käyttää sen yhteydessä, vaikka niiden tuki ei ole virallista. Niistä esim. PostgreSQL on suosittu.

Koska tietokanta elää elämäänsä automattisesti ei sivustojen ylläpitäjien tarvitse olla kovin pitkälle perehtyneitä sen toimintaan. Toki tieto on aina hyväksi ja auttaa sivuston ylläpidossa.

 

WPn tietokanan rakenne

WPn tietokanta nimineen, käyttäjätunnuksineen ja salasanoineen määritetään sen asennuksen yhteydessä. Siitä eteenpäin WP hoitaa tietokannan hallinnoimisen. Tietokantaan on luotu 12 erilaista taulukkoa (taulua), joista jokainen sisältää joitakin tietoja WPn eri osa-alueista, ominaisuuksista ja toiminnoista. Taulukoiden nimistä voi päätellä, mitä sivuston osia kukin taulukko sisältää.

 

Kuvassa WPn tietokannan taulukot phpMyAdmin näkymässä.

 

 

 

 

Voidakseen myös itse muokata WPn tietokantaa tarvitsee käyttäjä sitä varten suunnitellun työkalun. Näitä muokkaustyökaluja on yleensä valmiina käytettävissä palveluntarjoajien, webhotellien toimesta. Tähän tarvitaan WPssä phpMyAdmin tai MySQL -työkaluja. Tässä on opastus -> phpMyAdmin käytöstä.  Tästä ohjelmistotyökalusta sen perustiedot -> täällä.

Tässä opas -> WordPress tietokannasta ja sen hallinnoimisesta.

 

 

 

Hyvä tietää myös näistä

Mitä ovat palvelimet ja mihin niitä käytetään

 

ChatGPT – kokeile tekoälyä

 

Tietokoneen päivittäjän opas

 

Windows 10 nopeammaksi

 

 

 

 

Tagit: , , ,